Gå til innhold
2017

Statoil tilbakekaller kritiske IKT-oppgaver til Norge

Statoil tilbakekaller kritiske IKT-oppgaver til Norge. - Dette er en klok beslutning som vi er svært glade for, sier Jorunn Birkeland, konserntillitsvalgt for NITO i Statoil og NITOs representant i arbeidsgruppen som gav anbefalingen.

- Dette vil styrke Statoils arbeid for IT-sikkerhet og sikring generelt, og spesielt for våre anlegg både på land og til havs. Nå kan fagforeningene, de ansatte og ledelsen dra lasset i samme retning, forklarer Birkeland.

 

Det har vært en lang og krevende prosess for å få forståelse for våre argumenter om å ta tilbake kritiske IT-oppgaver. - Nå ser vi samme sårbarheter og trusselbilde. Vi er blitt enige om at Statoil må bygge opp et sterkere internt fagmiljø innen IT-sikring og at kritiske oppgaver på infrastruktur og anleggsnære IT-funksjoner er kjerneoppgaver som må utføres av egne ansatte.

Kritisk med IT-sikring av anleggene

-Mange tror IT-sikring kun handler om sikring av informasjon, men det er adskillig mer enn sensitive data og dokumenter som står på spill. Feil i IT-systemene kan forstyrre både drift og sikkerhet. I verste fall kan IT-feil stoppe livsviktige signaler på anleggene. Derfor er det vesentlig at kun autoriserte personer med rett kompetanse har tilganger til kritiske funksjoner, mener Birkeland.

- Mongstadhendelsen var en vekker, den viste sårbarheten. IT-sikring er faktisk uhyre viktig for sikkerheten på alle typer petroleumsanlegg, på land og til havs. 

Vil styrke trepartssamarbeidet

- Outsourcing til land utenfor Norges grenser gjør trepartssamarbeid i praksis umulig. Våre hovedavtaler om samarbeid, AML og Ptils forskrifter gjelder ganske enkelte bare i Norge. Tilbakeføring av kritiske drift og vedlikeholdsoppgaver gjør at både bedrift, ansatte og myndigheter nå kan ha reelt samarbeid om forbedringer innen IT-sikring, forklarer Birkeland. 

Norge må satse på norsk IKT-kompetanse

- Det stilles spørsmål ved om vi har nok IKT-kompetanse til å løse de oppgavene Statoil nå henter tilbake. Det har vi om dette prioriteres, men for å sikre fremtiden må det satses adskillig mer på utdanning og forskning innen IKT. Dette gjelder ikke bare Statoil, men norsk industri generelt er avhengig av dette, sier Birkeland. 

Politiske prioriteringer

  • Utvikle og beholde kompetanse og teknologi i Norge
  • Mer praksis i utdanningen for ingeniørstudenter
  • Påvirke retning på regelverk og standarder

NITOs politikk om energi og klima

Publisert: Sist oppdatert: