Gå til innhold
2017

- Sats på etterutdanning innen IKT

Én av tre arbeidstakere mener at deres IT-ferdigheter ikke er tilstrekkelige. - I tillegg til å satse på IT i hele skoleløpet må vi ha etter- og videreutdanning ute i bedriftene, sier Trond Markussen i IKT-debatt på Arendalsuka.

Det var mange som fulgte debatten 15. august på Arendalsuka der NITO var medarrangør. 

I en ny undersøkelse sier én av tre nordmenn at deres IT-ferdigheter ikke er tilstrekkelige i den jobben de har nå. Blant de spurte over 55 år er det hele 44 prosent som svarer det samme.

Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse på oppdrag fra NITO, Abelia, Tekna og IKT Norge.

De fire organisasjonene står samlet bak tre krav til myndighetene:

  1. Nye studieplasser innen IKT
  2. Koding inn i grunnskolen
  3. Sats på etterutdanning

Er Norge rustet for framtidens IT-behov?

Debatt ArendalsukaDette var også bakteppet for en debatt under Arendalsuka (bildet). Spørsmålet som ble stilt var om Norge er rustet til å møte dagens og framtidas behov for digital kompetanse.

- Vi må ta grep for de som har passert 50, de må oppdatere kunnskapen for å henge med. Det du lærte på studiene er kanskje ikke like relevant 30 år etter. Utdanningssystemet må legge til rette for etter- og videreutdanning for de som er i arbeidslivet. Og vi må utfordre næringslivet til å bli med på dette, sa NITO-president Trond Markussen.

Lederne for IKT-organisasjonene sendte utfordringen videre til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og leder for Stortingets KUF-komité, Trond Giske (Ap).

- Må bli bedre på omskolering

- Det finnes ikke én enkelt løsning på dette. Vi må ha tidlig innsats, teknologiforståelse i skolen, forskningsløft, flere studieplasser og opplæring av ansatte. I dag er vi for dårlige på å omskolere den ingeniøren som har mista jobben i Nordsjøen, sa Røe Isaksen.

Giske er bekymret for at skolesystemene henger kraftig etter i bruk av ny teknologi.

- Vi må løfte skolene inn i det 21. århundre. Det å bruke IT-utstyr i undervisningen må bli like lett som å ta opp ei bok, sa Giske, som også understreket at bedrifter som lærer opp sine ansatte bør belønnes.

- Studentene kan mer enn foreleserne

Mia Sandstrøm studerer informatikk ved Universitetet i Oslo. Hun forteller om mangel på IT-kompetanse også der.

- Det hender stadig at studentene kan mer enn foreleserne, og det er en stor utfordring.

- Mange av oss savner dessuten mer samarbeid med næringslivet. Det blir et gap mellom hva vi lærer kontra hva som skjer der ute. Vi skulle hatt praksis ute i bedriften – et par timer i uka ville vært nok, sa Sandstrøm.

Kvinner må velge IKT

Hun merker også at det fremdeles er få kvinner som velger IKT som studieretning.

- Jeg blir litt lei av at alle foreleserne hele tiden skal påpeke at det sitter en eller to damer i salen.

Administrerende direktør i Telenor, Berit Svendsen, ser problemet med få kvinner innen IKT, men mener derimot man bare bør utnytte at man skiller seg ut som kvinne.

- Jeg har hørt mye rart fra menn i denne bransjen, men har opp igjennom årene også fått mange positive og støttende kommentarer fra mannlige kollegaer. Vi trenger flere kvinner i IKT-bransjen hvis vi skal klare å møte alle de utfordringene vi står overfor, sa Svendsen.

NITOs program under Arendalsuka

Se NITOs politikkområder

Publisert: Sist oppdatert: