Gå til innhold
2017

- Unge vil fortsatt ha trygge jobber

Blir gullklokke for lang og trofast tjeneste byttet ut med midlertidige jobber og kontor på kafé? – Unge søker trygghet i like stor grad som før, slo forskerne fast på debatt i regi av NITO på Arendalsuka.- Skal vi få til nyskapning i næringslivet må det bli lettere å ansette midlertidig, sa Virkes Vibeke Hammer Madsen på NITOs pubkveld om framtidens arbeidsliv.

- Helt unødvendig. Det går fint at innenfor dagens regelverk, svarte Marte Gerhardsen.

Tema for NITOs pubkveld under Arendalsuka var framtidens arbeidsliv. Som leder av samtalen stilte Erik Aasheim spørsmål om hvordan utviklingen vil bli, hva er trendene og hva skal til for å skape nye arbeidsplasser og samtidig ta vare på arbeidstakeres rettigheter.

- Fast ansettelse utfordres fra flere kanter

- Fast heltidsansettelse er fortsatt normalen, men det utfordres fra flere kanter, sa forskingssjef Sissel. C. Trygstad og forskningskoordinator Kristine Nergaard, FAFO. De trakk fram utvidelsen av EU som en av utfordringene, som blant annet har bidratt til hard konkurranse om jobbene i byggebransjen, renholdsbransjen og delvis i utelivsbransjen.

- Mange snakker om at digitale plattformer har endret tilknytningen til arbeidslivet, men foreløpig mener jeg det bare er snakk. Andre faktorer er mye viktigere, blant annet tap av anbud, der medarbeidere mister jobben fordi virksomheten har tapt et anbud. Ofte er vinnerne av anbudet utenlandske virksomheter, som presser prisen ned siden pris er det som i all hovedsak er avgjørende i anbudskonkurranser, sa Nergaard.

De to forskerne pekte på at spådommer om løsere tilknytning og ønske om arbeidsplass på kafé ikke er noe nytt. I 1999 var scenariet at den såkalte generasjon X ikke ønsket fast jobb eller fast arbeidsplass.

- Dét har ikke skjedd, og undersøkelser viser at unge søker trygghet. Vi snakket her om en generasjon som tar lang utdanning, kjøper leilighet i ung alder og begynner å spare til pensjon når de er 23 år, påpekte Trygstad.

Med dette som bakteppe ble ballen sendt videre til Marte Gerhardsen (Agenda), Anne Siri Koksrud Bekkelund (Civita), Vibeke Hammer Madsen (Virke) og Trond Markussen (NITO) .

 - Vi konkurrerer også på kompetanse

Hammer Madsen gjentok sitt kjente budskap om at det må bli lettere å ansette folk på midlertidig kontrakt. Men hun trakk også fram kompetanseheving som en svært viktig faktor.

- Konkurransen utenfra er stor, ikke bare billig arbeidskraft, men også smarte hoder. Jeg var nylig i Kina hvor jeg møtte folk og bedrifter som er sultne på å komme hit. Men jeg har tro på Norge, vi kommer til å klare det, bare vi får til mer læring i arbeidslivet.

Etter- og videreutdanning er en viktig sak for NITO.

- Vi må investere i etter- og videreutdanning. Dette må løses gjennom trepartssamarbeidet, og da må vi også finne løsninger for folk som ikke er fast ansatte og ikke minst de som står utenfor arbeidslivet, sa Trond Markussen.

NITOs medlemmer ønsker fast ansettelse

De fleste av NITOs medlemmer er fast ansatt og ønsker fast ansettelse. NITOs holdning er at fast ansettelse skal være hovedregelen i arbeidslivet. Men Markussen understreket at NITO må tilpasse seg at flere er selvstendige og har nye ansettelsesforhold.

- Selv om det foreløpig er relativt få av våre medlemmer, må vi sørge for å ha et relevant tilbud og bistand fra oss på områder som er viktige for dem, for eksempel hvordan man etablerer bedrifter og relevante forsikringsordninger. Dette er noe vi jobber med.

Marte Gerhardsen fra Agenda la vekt på at norsk næringsliv går bra og er konkurransedyktig.

- Norske bedrifter deltar i VM hver dag, de konkurrerer internasjonalt. Grunnen til at det funker bra er måten vi jobber sammen på. Tett mellom ledelse og ansatte. Ansatte får og tar ansvar. Dette fikk vi bekreftet i en undersøkelse vi gjennomførte sammen med Fellesforbundet og NITO. Og det interessante er at både arbeidsgiver, arbeidstaker og tillitsvalgte mente det samme, sa Gerhardsen.

- Norske arbeidstakere er omstillingsdyktige

Hun avviste påstander om at vi er dårlig på omstilling.

- Vi er omstillingsdyktige, det ser vi gjennom at 500 000 nordmenn får ny jobb hvert år.

Gerhardsen var i likhet med de andre i panelet opptatt av kompetanseheving.

- Her må det ny politikk til. Et forslag er å åpne for at investering i etter- og videreutdanning kan avskrives, slik at det blir mer lønnsomt for arbeidsgiver å prioritere dette.

Anne Siri Koksrud Bekkelund fra Civita slo fast at det er nå teknologien tar av. Ingen arbeidsoppgaver er trygge.

- Samtidig er det spennende å se at det er vekst i yrker som ikke er teknologiavhengige, for eksempel helse, men også luksusgoder som opplevelser og andre typer tjenester. Men vi står foran mye usikkerhet. Blir det nok jobber til alle? Vil arbeidstidene bli kortere? Vil ulikhetene øke på grunn av ulik kompetanse?

- Lave fødselstall krever mer digitalisering

Bekkelund minnet om en annen faktor, demografi.

- I hele verden går fruktbarheten går ned og alderen går opp. Hva har det å si? Jo, vi må effektivisere, automatisere, og digitalisere alt remmer og tøy kan holde. Vi må det for å opprettholde produktiviteten når fødselstallene går ned.

Publisert: Sist oppdatert: