Gå til innhold
Bruk stemmeretten
2017

- Bruk stemmeretten

- Å stemme er å ta del i demokratiet. Jeg oppfordrer alle NITOs medlemmer til å bruke stemmeretten, sier NITO-president Trond Markussen.

- Noen sier det ikke har noe å si om man stemmer, det vil jeg hevde er feil. Det finnes eksempler fra flere valg der få stemmer har avgjort representasjonen i ett fylke, sier Markussen.

Selv har han benyttet seg av muligheten til å forhåndsstemme.

- Nå, under to uker før valget, er situasjonen åpen. I de siste målingene er det ikke et klart flertall for noen regjeringsalternativer og små partier kan komme i en vippeposisjon med stor innflytelse over regjeringsdannelsen. Det er spennende og betyr at alle stemmer teller, sier Markussen.

Partipolitisk uavhengig

Trond MarkussenHan understreker at NITO er partipolitisk uavhengig, men minner om at interessepolitisk arbeid med kontakt med stortinget og regjeringen er en viktig del av en fagorganisasjons rolle. For organisasjonen vil hvilke representanter som kommer inn være vel så viktig som partifordelingen.

- Relasjon til enkeltpolitikere viktig for NITO, og vi ønsker oss selvsagt flere med bakgrunn fra teknologi og ingeniøryrker inn på Stortinget. De vil være viktige talspersoner for saker innenfor våre interesseområder.

- På samme måte som at demokratiet i arbeidslivet blir styrket av høy organisasjonsgrad, mener jeg at høy valgdeltakelse styrker demokratiet. Det gir legitimitet til sammensetningen av våre folkevalgte organer. Vi bør ta standpunkt og komme oss opp av stolen og til stemmelokalet, sier Markussen.

NITO har spurt alle partiene om en rekke spørsmål som er relevante for ingeniørene.

- Noen velger parti ut fra en grunnleggende ideologi, andre fra sak til sak. Disse spørsmålene og svarene kan være til hjelp for den som er opptatt av arbeidsliv og teknologi, og som ikke har bestemt seg for parti.

Publisert: Sist oppdatert: