Gå til innhold
2017

Norden – et sterkt kunnskapsnav for digital kompetanse

Foreningen for nordiske ingeniører (ANE) og Nordisk ministerråd mener de nordiske landene må samarbeide enda tettere. Spesielt innen IKT og digital kompetanse vil mer samarbeid kunne ha stor betydning.

14. august ble det i København arrangert et møte (bildet) mellom The Association of Nordic Engineers (ANE) og Nordisk ministerråd. Det handlet om hvordan man på ulike måter kan bidra til mer verdiskaping i denne regionen av Europa. Nordisk ministerråd er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan og arbeider for felles nordiske løsninger som gir synlige positive effekter for alle som bor i Norden.

ANE har tatt initiativ til møtet for å få Nordisk ministerråd til å arbeide for å synliggjøre den nordiske ingeniøren som en handelsvare.

Den nordiske ingeniøren er verdenskjent for å være dyktig og engasjert. De nordiske landene kan derfor gjennom Nordisk ministerråd arbeide for å synliggjøre dette slik at nordiske ingeniører i større grad kan konkurrere om jobber utenlands.

NITOs president, Trond Markussen (bildet), er også president i ANE. Han ser potensialet som ligger i mer samarbeid i nordisk arbeids- og næringsliv på flere områder.

Tre hovedtemaer

1. Livslang læring og behovet for nordisk samarbeid om digital kompetanse: ANE foreslår å etablere et såkalt nordisk kunnskapsnav om forskning innenfor IKT/digital kompetanse.

2. Kunstig intelligens: ANE har på bakgrunn av SIRI-kommisjonens arbeid (dansk initiativ) foreslått å etablere en nordisk ekspertgruppe, en tenke-tank, for å diskutere virkningen av ulike systemer på det nordiske samfunnet.

3. Rollen til ingeniørene i det å oppnå målene for bærekraftig utvikling, særlig når det gjelder bærekraftige byer.

Verdens mest integrerte region

Visjonen til Nordisk ministerråd er at Norden skal bli den mest integrerte regionen i verden. Det skal skje gjennom å styrke samarbeidet, skape gode nettverk, ha felles infrastruktur og stor tillit til menneskene.

ANE opplevde representantene fra Nordisk ministerråd som lydhøre, og det ble en fin og konstruktiv dialog. Det ble sett på hvordan Nordisk ministerråd arbeider og hvordan forslagene kan sikres god oppfølging i tiden framover. Det vil bli flere møter om dette.

Foto: ANE

Association of Nordic Engineers (ANE)

Nordisk ministerråd

NITOs ulike politikkområder

Publisert: Sist oppdatert: