Gå til innhold
Illustrasjonsbilde fra Colourbox.
2017

Team og teamarbeid: Hvordan bli en bedre teamarbeider?

Det er lite sjarmerende og lite gjennomtenkt om en avdelingsleder slår seg på brystet og er fornøyd med tingenes tilstand fordi det går bra i egen avdeling, mens andre avdelinger sliter. NITOs nye kompetanseprogram, NITO Ny leder, vil gi flere verktøy til hvordan bli en god teamarbeider.

"Teamarbeid" er et buzzword som alle har hørt, men hva innebærer det egentlig å jobbe i team?

Vivi-Ann Hilde er partner i konsulentselskapet Considium og er kursholder på Hvordan lede kompetente medarbeidere, et av kursene som inngår i NITOs nye kompetanseprogram for ledere, NITO Ny leder. Hun vil lære deltakerne om teamarbeid og hvordan få det til på en best mulig måte.

- I et team er vi alle gjensidig avhengig av hverandre, og ingen kan løpe fra sitt individuelle ansvar, forteller Vivi-Ann Hilde.

- En god metafor er å se for seg to personer som sitter i en båt. En foran og en bak, på hver sin tofte. Så viser det seg at det er et hull bakerst i båten. Da kan ikke han på den første toften slå seg til ro med at «heldigvis var hullet på din side av båten». Han blir pent nødt til å bidra med øsing han også, om han ikke vil bli våt på bena og etter hvert synke.

- Sånn er det også med teamarbeid. Vi kan ikke gjemme oss bak at noe er en annens oppgave, understreker Vivi-Ann Hilde.

- Teamet vil ikke nå sine mål uten at alle bidrar og det innebærer også å se om det er noe du kan gjøre for å lette hverdagen for de som eventuelt sliter mer enn deg.

Alle mann til pumpene

- Derfor er det også lite sjarmerende, og ikke minst lite gjennomtenkt, hvis en avdelingsleder slår seg på brystet og er fornøyd med tingenes tilstand fordi egen avdeling går bra, mens andre avdelinger sliter. Noen situasjoner krever «alle mann til pumpene», hvis ikke synker hele båten, sier hun.

- Vi er avhengige av hverandre. Innebærer det at lederne må kontrollere den enkelte medarbeider og hvordan de gjør sine oppgaver? På ingen måte. Alle må forplikte seg til å levere sin andel innenfor gitte krav og frister, men hvor og hvordan dette skjer kan være helt opp til den enkelte, fortsetter Hilde.

- I et team er vi alle gjensidig avhengig av hverandre, og du kan ikke løpe fra ditt individuelle ansvar.

- Mange kunnskapsmedarbeidere jobber best under stor grad av frihet. De trenger ingen som henger over skulderen deres for å sjekke at de gjør jobben. Tvert imot. God ledelse av svært kompetente medarbeider innebærer som regel relativt frie tøyler. Det gjelder å fokusere på resultater, ikke på aktivitet, sier hun.

Men hvordan vite om du er på rett vei?

- Det er nettopp det som er det geniale, smiler Vivi-Ann. - Vi utfører ofte en aktivitet uten å tenke på hvilken effekt den faktisk har. Aktiviteten i seg selv er ikke viktig. For å vite om du er på rett vei må du derfor se hvordan du ligger an i forhold til effekten du ønsker å oppnå. Da først er du resultatorientert.

Vivi-Ann vil lære deltakerne på NITO Ny leder å bruke et verktøy i denne sammenheng. Det handler om å styre på resultat.

- Som leder er det avgjørende å ha kontroll på om teamet og den enkelte er i rute til å nå målet, og det er dette lederne må se på i sine møter. Det gjelder både internt i avdelingen og på tvers av avdelinger. Dernest er det avgjørende hvordan vi responderer på at noen har møtt utfordringer underveis.

Sammen mot målet

- Vi kan velge å trekke et lettelsens sukk over at vi selv er i rute og deretter «toe våre hender», eller vi kan komme med innspill og spørsmål som kan hjelpe «de andre» til å nå målene, sier Vivi-Ann.

- Vi er som tidligere nevnt, felles ansvarlig. Alle avdelinger og enkeltindivider har i bunn og grunn samme mål.

- Ved å bruke verktøyet for resultatledelse er det meningen at alle i teamet skal bidra til å finne løsninger, også utenfor eget område. Det er ikke vesentlig om du har kompetanse innenfor det de andre avdelingene driver med. Av og til vil det forløsende spørsmålet eller innspill komme fra en som kan bidra med et blikk utenfra. Teamarbeid handler om at alle gode krefter skal trekke i samme retning, avslutter Vivi-Ann Hilde.

Hvordan lede kompetente medarbeidere

NITO Ny leder

 

Hev din kompetanse

NITO tilbyr en rekke kurs. Hvilket kurs passer best for deg?

Se vårt brede kurstilbud

Publisert: Sist oppdatert: