Gå til innhold
Illustrasjonsfoto: NITO Politiet
2017

Politiakademikerne etablert: NITO er representert i det sentrale styret

Tillitsvalgte i NITO Politiet og PIT har jobbet i flere år for å få en sentral plass ved forhandlingsbordet i Politidirektoratet. Gjennom samarbeide med det nyetablerte Politiakademikerne har NITO fått plass sammen med Politijuristene, Tekna, Samfunnsviterne og Econa m.fl.

Tidligere har Politijuristene ført sakene for NITO på sentralt nivå, men nå vil NITO stille i den nye felles sammenslutningen som får det navnet Politiakademikerne.

Dette gir ansatte i Politiet med utdannelse innen ingeniør- og teknologifag muligheten til å finne sin organisasjon som taler og forhandler deres sak, og formidle utfordringene til denne gruppen på høyeste nivå i politietaten.

Variert fagbakgrunn

Framtidens politi vil bestå av ansatte med varierte utdanninger og profesjoner. Mange melder seg inn i Politiets Fellesforbund uten å vite at det finnes store organisasjoner som taler deres sak.

- Gjennom dette samarbeidet ønsker vi å rekruttere flere ingeniører og teknologier og være tilstede for de som ikke har hørt om oss eller vet at vi finnes. Politiakademikerne vil blant annet arbeide for at stillinger for andre profesjonsgrupper enn kun de med politiutdannelse kan også søke på alle stillinger i politietaten. Vi mener at finnes gode eksempler på dette innen cyberkrim der politiet har behov for mange ingeniører, informatikere og teknologer. Utfordringene ligger også i å bygge gode verktøy for etaten og kunnskapen ingeniørene har gjør at politiet kan møte fremtiden, sier Martin Raczkowski, tillitsvalgt for NITO Politiet.

Raczkowski påpeker at det vil være stor etterspørsel etter ingeniører og teknologer i Politiet i tiden framover. Han mener at ledelsen i Politiet ikke har hatt tilstrekkelig oppmerksomhet om denne gruppen, som er en viktig ressurs for politiet i framtiden.

NITO ønsker gjennom representasjon i Politiakademikerne å øke oppmerksomheten på behovet for teknologer i politiet og hva denne gruppen kan levere av kompetanse til politietaten.

Verv en kollega

Ordinær kontingent er fradragsberettiget. For 2020 kan du trekke fra inntil kr. 3850,- i din skattepliktige inntekt!

Bli medlem

Publisert: Sist oppdatert: