Gå til innhold
Digital etterutdanning. Foto: Colourbox
2017

Stortingsvalget 2017: Gjennomslag for NITOs kompetansepolitikk

Kontinuerlig kompetanseutvikling er viktig. Partiene vil legge mer til rette for etter- og videreutdanning.

De politiske partiene på Stortinget støtter NITO i at etter- og videreutdanning er viktig og avgjørende for verdiskapingen. Partiene er enig med NITO om at det må legges mer til rette for å sikre kompetanseutvikling.

Kompetansefunn og kompetanseavtale

På spørsmål til partiene om etter- og videreutdanning svarer Arbeiderpartiet at de vil ha en stor kompetansereform for arbeidslivet. De sier at de etter valget vil sette seg ned med partene i arbeidslivet og utarbeide og gjennomføre «Arbeidslivets kompetanseavtale».

Høyre vil ha flere etter- og videreutdanningsopplegg rettet inn mot arbeidslivet. Både Høyre, KrF og Venstre ønsker seg Kompetansefunn etter modell fra Skattefunn.

Venstre er åpne for å endre regnskapsreglene for å gjøre det mulig å avskrive investeringer i kompetanse over flere år, og også FrP ønsker seg en endring i regnskapsreglene som incentiv på området. SV ønsker seg en rett til etterutdanning for alle arbeidstakere i Norge.

Samsvarer med NITOs politikk

- Dette betyr egentlig fullt gjennomslag og støtte for NITOs politikk om etter- og videreutdanning, sier NITO-president Trond Markussen.

- Vi mener at etter- og videreutdanning bør bli en mer reell rett i dag. Vi har foreslått endringer i regnskapsreglene som gjør det mulig med avskrivning av investeringer i kompetanse, dette for å få flere bedrifter til å satse mer på sine ansatte. De fleste partiene støtter dette på sin måte, understreker Markussen.

Håp om at det kommer flere tiltak

- Vi opplever dessverre en økning i antall NITO-medlemmer som er langtidsledige. Det er svært bekymringsfullt. Dette har nå vart over lenger tid.

- Noe må gjøres. At alle partier så sterkt understreker viktigheten av kompetanse og etter- og videreutdanning gjør at det er håp om at det kommer tiltak som får flere langtidsledige i arbeid, sier Markussen.

Stortingsvalget 2017: Partiene spriker om NITOs hjertesaker

Må være ajour – og aller helst ligge foran

- Det teknologiske skiftet gjør at vi også skal være oppmerksom på at mange står i fare for å om få år ikke være kvalifisert til sin egen jobb. Kompetanseheving er nødvendig. Bedre ordninger for etter- og videreutdanning i arbeidslivet er et must i denne sammenheng.

- NITO mener at bedriftene må stimuleres til mer langsiktig kompetanseutvikling av sine ansatte. Derfor er partienes støtte til en form for endring av regnskapsreglene, slik at det blir mulig å avskrive investeringer i kompetanse, svært positivt, sier Markussen.

- Nå håper vi også at arbeidsgiverne ser sitt ansvar gjennom Hovedavtalens bestemmelser om kompetansekartlegging og kompetanseplaner. 25 % av våre medlemmer oppgir at de er redd for å miste jobben, da er det viktig å trygge arbeidsplasser gjennom kompetanseheving.

Over til digital økonomi

Rapporten "Industripolitikk for framtida" er laget av NITO og Fellesforbundet i samarbeid med Tankesmien Agenda. Den forteller mer om hvordan få til en mer framtidsrettet industripolitikk og et kompetanseløft og om hvordan man med den norske modellen kan løfte industriaktører over i en digital økonomi.

11 spørsmål – og mange svar

NITO utfordret partiene i valgkampen med 11 ingeniør- og teknologrelaterte spørsmål:

Se våre 11 spørsmål og partienes svar 

Bruk stemmeretten

NITOs ulike politikkområder

Publisert: Sist oppdatert: