Gå til innhold
Møte for fagorganiserte Illustrasjonsfoto: Colorbox
2018

Arbeidsliv: Mye står på spill om rettigheter og forhandlinger individualiseres

DN mener på lederplass mandag 22. januar at uorganiserte må sikres rettigheter. Vi er alle enige i at organisasjonsfrihet er en viktig verdi. Ingen ønsker noen form for tvangsinnmelding. Men DN avslører dårlig forståelse og aksept for fagorganisasjonenes rolle i samfunnet.

Innlegget er skrevet av visepresident i NITO Trude Skogesal og sto i Dagens Næringsliv fredag 26. januar.

Blant annet peker avisen på at « ... det må primært være opp til fagforeningene å tiltrekke seg flere medlemmer gjennom å tilby relevante nok tjenester i et arbeidsliv i endring».

Riktignok er forsikring og andre typer tjenester en del av tilbudet til medlemmer i de fleste organisasjoner, men formålet vårt er viktigere enn som så, blant annet skal organisasjonen vår «ta seg av medlemmenes lønns-, inntekts- og arbeidsvilkår, samt medvirke til å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø». Vi er en del av trepartssamarbeidet, som de fleste vil være enig i at er et svært viktig element i politikken for et trygt og stabilt arbeidsliv og en stabil økonomisk politikk i Norge.

Det er «itjnå som kjem tå sæ sjøl»

«Uorganiserte må også ha rettigheter» hevder DN. Takket være at andre har vært og er fagorganiserte har de fleste arbeidstagere i Norge etablerte rettigheter, som gjelder om de er organiserte eller ei. Men det er som kjent «itjnå som kjem tå sæ sjøl». Det gode og formaliserte samarbeidet med partene i arbeidslivet er en forutsetning for det gode arbeidslivet vi har.

DN burde bruke spalteplass på å anerkjenne de arbeidstagerne og arbeidsgiverne som velger å være en del av samarbeidet, heller enn å heie på dem som velger å stå utenfor. Mye kan stå på spill hvis rettigheter og forhandlinger individualiseres.

DNs leder 22. januar.

Aktuelle saker fra NITO


Se alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: