Gå til innhold
2018

Flere må bli bioingeniør: La oss brette opp ermene på labfrakken

15. april er søknadsfristen for å søke høyere utdanning. Norge trenger mange flere bioingeniører. Du som bioingeniør har et ansvar for dette. La oss sammen bidra til å få rekord i antall søkere til bioingeniørutdanningen.

Det er ikke slik at ungdommen velger bioingeniøryrket bare fordi det er et studietilbud. For å finne de rette kandidatene for bioingeniørstudiet må vi fortelle alle om yrket vårt. Nå skal vi rekruttere flere inn i laboratoriet. La oss brette opp ermene på labfrakken!

Å være bioingeniør gjør en vesensforskjell, det er en livsviktig oppgave. 

Jeg er bioingeniør og stolt av det!

Å være bioingeniør er inspirerende og givende. Fortell om hva du gjør og hvorfor du gjør det. Fortell det til naboens barn, til lillebroren til klassevenninnen, barna i barnehagen, barnebarna og dine egne barn. De spennende casene finnes i sykehus. Inviter avgangsklassen på de lokale ungdomsskolene til omvisning på laboratoriet ditt.

La ungdom få innblikk i hva som som summer og egentlig foregår bak låste dører på sykehuset. Les mer om hvordan arrangere den internasjonale bioingeniørdagen på ditt sykehus.

Det  brede tilbudet av «bio»-utdanninger kan forvirre

Tilbudet av studier som retter seg inn mot laboratoriearbeid og teknologi er overraskende stort. Et kjapt søk på ntnu.no på «bio» viser 16 ulike studieretninger, blant annet: Bioingeniør, biologi, industriell kjemi og bioteknologi.

Alle disse studiene er nok spennende, men Bioingeniørfaglig institutt (BFI) vil påpeke at om man ønsker å jobbe i sykehus er det som bioingeniør at de fleste jobbene finnes.

Viktig med autorisasjon

BFI opplever ukentlig henvendelser fra personer som ønsker å jobbe i sykehus, men som mangler autorisasjon som bioingeniør.

Fagene i de ulike bio-retningene virker ganske like. Men om du velger en annen bio-retning enn bioingeniør vil du ikke få autorisasjonen som er nødvendig for bioingeniørjobber. Autorisasjonen definerer oss som helsepersonell og som gir de attraktive bioingeniørjobbene i sykehus.

Vær stolt av yrket ditt

BFI oppfordrer alle sine medlemmer til å framsnakke yrket sitt. Fortell om hvilke analyser som gjøres og hvorfor du gjør det. , ta dem med på skolebesøk, del ut når du får besøk på laboratoriet.

Delta gjerne på utdanningsmesser. Her kan du engasjere og opplyse ungdom om mulighetene som bioingeniøryrket gir. Sykehuslaboratoriene ved Sykehuset i Vestfold er blant dem som aktivt gjør dette. De har egen stand på utdanningsmessen i Sandefjord.

Hvordan skal vi engasjere og utdanne framtidige bioingeniører når de ikke vet hva som foregår? En bioingeniør sa en gang følgende til en student: "Jeg er bioingeniør og jeg kommer ikke til å anbefale yrket videre. Det er så mye å gjøre på jobb og jeg må jobbe turnus." Dette er ikke måten å få flere til å søke bioingeniørstudiet.

De fleste bioingeniørstudenter er inneforstått med at sykehus har døgndrift og må jobbe deler av arbeidslivet på ukurante arbeidstider. La oss heller trekke fram de positive sidene med turnusarbeid heller enn å se på dette som noe negativt.

Dersom det utdannes for få bioingeniører kan vi få en situasjon der andre yrkesgrupper tar over bioingeniørens arbeidsoppgaver. Vår yrkesstolthet er å levere kvalitetssikrede analyseresultater til riktig tid. Norge trenger bioingeniørene og vi må bidra til kontinuitet i søkermassen.

Ta et bilde, publiser en video #nitobfi

Utnytt mulighetene for profilering også i sosiale medier: Ta et bilde, lag en videosnutt. Tag med #nitobfi og sannsynligheten er stor for at BFI liker og reposter ditt bidrag.

 

Publisert: Sist oppdatert: