Gå til innhold
Illustrasjonsfoto etter- og videreutdanning. Foto: Colorbox
2018

Gi langtidsledige mer kompetanse

15. desember fattet Stortinget et vedtak NITO ønsker hjertelig velkommen. Opposisjonen, med Arbeiderpartiet i spissen, har fått flertall for at regjeringen må utrede en regelendring slik at det åpnes for at arbeidsledige kan ta utdanning mens de mottar dagpenger.

Innlegget er skrevet av Trond Markussen (bildet), president i NITO, og sto på trykk i Stavanger Aftenblad 9. januar 2018.

Trond MarkussenArbeidsledigheten i Norge synker, også blant ingeniører og teknologer, men mange av våre medlemmer har likevel gått ledig lenge. Ett hinder for at de skal finne arbeid igjen, er faren for utdatert kompetanse. Kompetanse er ferskvare og må holdes oppdatert gjennom arbeid eller utdanning.

En av tre arbeidsgivere vi har spurt sier at de har problemer med å finne ingeniører med riktig kompetanse. De viktigste årsakene de oppgir er mangel på riktig fagkombinasjon og kvalifikasjoner. Samtidig mener ca. 50 prosent av våre ledige medlemmer at de trenger ny eller påfyll av kompetanse for å være attraktive for nye arbeidsgivere.

Dette gjør NITO for arbeidsledige – mange fordeler

Mismatch

Det ser altså ut til å være mismatch mellom kompetansen arbeidsledige ingeniører besitter og kompetansen arbeidsgivere etterspør. Hver fjerde av våre ledige mener det er nødvendig med utdanning på universitet eller høgskole for å tilegne seg ny kompetanse det er behov for.

Da er det et problem at de fleste kurs på ulike studiesteder enten er for dyre for de som får dagpenger, eller at de vil miste dagpengene hvis de begynner å studere.

SR-Bank melder at de venter 10 000 nye jobber på Sør- og Vestlandet i 2018. Det er gledelige nyheter. Det er viktig at de som er ledige nå og blir ledige kan kvalifiseres til de nye jobbene som kommer.

Mykere regelverk

NITO har lenge etterlyst at de som har mottatt dagpenger i mer enn seks måneder får mulighet til å ta fag på universiteter og høgskoler som NAV mener kan kvalifisere til arbeid – og som ikke er til hinder for at de søker jobb i studietiden. Vi vil at regelverket kombinasjon dagpenger og utdanning skal myknes opp.

Stortingsflertallet er tydeligvis enig. Nå må regjeringen handle. Vi håper en utredning av regelendringer kommer raskt, slik at de som nå er langtidsledige kan begynne å studere før de har vært ledige så lenge at de mister retten til dagpenger. Jo lenger man står utenfor arbeidslivet, jo vanskeligere er det å komme tilbake. Tiden begynner å bli knapp for våre over 1 000 langtidsledige medlemmer.

Se alle medlemsfordeler i NITO

Aktuelle saker fra NITO


Se alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: