Gå til innhold
Tørt landskap med grønt tre. Illustrasjonsfoto: Colourbox
2018

Klimadugnad: Viktig klimakampanje i arbeidslivet

I uke tre har hovedsammenslutningene i arbeidslivet og de store arbeidsgiverorganisasjonene gått sammen om kampanjen Arbeidslivets klimauke. NITO vil gi dem honnør for initiativet. Dette retter oppmerksomheten mot tiltak som kan gjøres i arbeidslivet for at virksomheter rundt om i landet skal bli klimavennlige.

NITO har lenge vært engasjert i klimaspørsmålet og ga i oktober 2017 ut rapporten "Grønn ingeniørkunst".

En omstilling til et lavutslippssamfunn er nødvendig, og ingeniørene vil være sentrale i denne prosessen.

Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon har derfor i en årrekke hatt fokus på klima. Vi var initiativtaker og sentrale i det verdensomspennende prosjektet «Future Climate – Engineering Solutions». Dette prosjektet startet i 2008, hvor ingeniørorganisasjoner fra store deler av verden jobbet med nasjonale planer om hvor mye klimagassutslippene i det enkelte land kunne reduseres ved hjelp av tilgjengelig eller nært forestående teknologi.

Bruk tilgjengelig teknologi - grønt skifte

NITOs rapport dokumenterte at norske utslipp kunne reduseres med 76 prosent innen 2050 med tilgjengelig teknologi.

En felles rapport fra samarbeidspartnerne ble sendt inn som innspill til Klimatoppmøtet COP-15 i København i desember 2009. Prosjektet ble videreført i 2010/2011.

På Future Climate konferansen i London høsten 2011 la NITO fram en rapport med eksempler på vellykkede energieffektiviseringstiltak i Norge innenfor industri og i bygg.

I tillegg har NITO utviklet og arrangert en kursrekke om energieffektivisering for våre medlemmer i kommunesektoren, for å utvikle kompetansen deres på dette feltet og bidra til å utløse det store potensialet for energieffektivisering i sektoren.

Klimadugnad: Omstilling krever samarbeid

Tekniske løsninger på klimautfordringer og redusert bruk av fossil energi er oppgaver for ingeniører og teknologer. NITOs medlemmer kan analysere, konstruere og sørge for at tekniske løsninger blir implementert.

Ingeniører og teknologer vil bidra til energieffektive produksjonsprosesser, energihus, kjøretøy med lavt forbruk og andre kreative løsninger.

Det grønne skiftet

Rettferdig omstilling krever samarbeid mellom fagbevegelsen, arbeidsgivere og lokale og nasjonale myndigheter.

NITO mener dialogen mellom partene i arbeidslivet og myndighetene må styrkes i arbeidet med å skape et lavutslippssamfunn, basert på et grønt arbeidsliv.

Rapporten Grønn ingeniørkunst

Les mer om Arbeidslivets klimauke

Publisert: Sist oppdatert: