Gå til innhold
2018

Lønnsutvikling for ingeniører i 2017

Lønnsstatistikken basert på medlemmenes rapportering av lønn i 2017 for privat sektor er klar. I gjennomsnitt har våre medlemmer hatt en lønnsøkning på 1,5 prosent. For såkalte identiske personer (medlemmer som har meldt inn lønn både i 2016 og 2017) er økningen på 3,6 prosent.

Gutt og jente viser mobil med statistikk. Foto: Tom Haga

Årlig legger NITO fram lønnsstatistikk basert på innrapportering fra medlemmene. Vi skiller mellom privat avtaleområde og offentlig sektor. Her presenteres tall fra privat sektor, tall fra offentlig sektor er klare i mars.

Gjennomsnittslønn for ingeniører*:

 

*For privat avtaleområde samler vi inn opplysninger per 1. oktober 2017. For stat, kommune, KS-Energi og Spekter 1-10 samler vi inn opplysninger per 1. januar 2017.

Lønn privat avtaleområde

  • Gjennomsnittlig månedslønn per 1. oktober 2017 var kroner 56.430.
  • Gjennomsnittlig månedslønn per 1. oktober 2016 var kroner 55. 583.
  • Dette utgjør en nominell lønnsøkning fra 1.10.2016 til 1.10.2017 på 1,5 prosent.
  • Konsumprisindeksen økte i samme periode med 1,4 prosent. NITOs medlemmer i privat avtaleområde hadde en reallønnsøkning på 0,1 prosent.

- Det er gledelig at vi nå ser en liten reallønnsøkning blant de som har meldt inn lønn. De siste to årene har reallønnsveksten i snitt vært negativ for våre medlemmer i privat sektor, noe som kan forklares i nedgangen i oljerelaterte næringer. Medlemmene har vært ansvarlige og enkelte har sågar godtatt lønnskutt for å redde bedriften. Forhåpentligvis er de tidene over, noe også statistikken tyder på, sier president i NITO, Trond Markussen.

Per 1. oktober 2017 var det 34.925 medlemmer i privat avtaleområde. 23.124 personer har besvart, hvilket utgjør en svarandel på 66 prosent.

Prøv NITOs lønnskalkulator

NITO-medlemmer kan sammenligne sin lønn med andre og laste ned lønnsstatistikkhefter på min side (krever innlogging)

NITO-medlemmer rapporterer inn sin lønn hvert år. Er du ansatt i offentlig sektor rapporterer du lønn i starten av året. – Rapporter din lønn nå.

Større vekst for identiske personer

Av de 21.970 medlemmene som var med i statistikken for 2016 er 16.521 også med i år. Dette utgjør 75 prosent. Lønnsveksten for identiske personer var på 3,6 prosent. Fra 2015 til 2016 var lønnsveksten for identiske personer på 2,3 prosent.

Lønnsveksten vil normalt være høyere for identiske personer enn for alle personer i statistikken. I statistikken for identiske personer vil samtlige ha oppnådd ytterligere ett års erfaring fra forrige telling, og dermed få et alders- og kvalifikasjonsavansementstillegg.

I den generelle statistikken vil en del av arbeidstakerne med høy ansiennitet og lønn i noen grad bli byttet ut med yngre arbeidstakere som følge av oppnådd pensjonsalder.

Effektiv og vel bearbeidet lønnsstatistikk er et viktig verktøy for å ivareta medlemmenes lønnsforhold på en tilfredsstillende måte.

Lønnskrav som ikke bygger på konkrete opplysninger om det generelle lønnsnivået, vil lett kunne bli avvist ved forhandlinger. NITOs lønnsstatistikk er lagt opp med det formål å gi medlemmer og også arbeidsgivere et sikkert og pålitelig uttrykk for det aktuelle lønnsnivå på tellingsdatoen for ingeniører og teknologer.

Fakta om NITOs lønnsstatistikk

Se temasider om lønn og arbeidsliv

Aktuelle saker om lønn og arbeidsliv

Modellen som funker

Skoleelever over hele verden følger svenske Greta Thunbergs eksempel og skolestreiker for klimaet...


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: