Gå til innhold
2018

Lønnsoppgjøret: KS og Akademikerne enig om å forlenge hovedavtalen

Hovedavtalen i kommunal sektor forlenges med to år. - NITO mener det i utgangspunktet ikke er optimalt med en forlengelse av avtalen, men i noen tilfeller kan det være smart å tenke seg litt om og bruke litt mer tid før man forhandler videre om en ny avtale, sier Kjetil Lein, leder for NITO Kommune.

- Fordi det er et krevende arbeid som ligger foran oss, er begge parter opptatt av at det er formålstjenlig å jobbe nøye og godt før man kommer til enighet om ny avtale, påpeker Lein (bildet).

- Det skal nå blant annet nedsettes en partssammensatt arbeidsgruppe som skal kartlegge og gjennomgå hvilke konsekvenser et eventuelt streikeuttak kan ha for rettigheter til AFP, pensjon og tariff-avtalte forsikringsordninger.

- Dette er et krav som absolutt alle hovedsammenslutningene var enige om.

Godt lokalt samarbeid

- Lokalt Akademiker-samarbeid fungerer svært godt ute i kommunene, men som enkeltforeninger blir vi ofte lite involvert i større endringsprosesser. NITO var engstelig for at dette skulle bli «melodien» også i den store kommune- og regionreformen.

- Derfor var det et viktig krav for NITO å initiere at alle forhandlingssammenslutninger som er berørt, som hovedregel skal være representert i administrative partssammensatte arbeidsgrupper/ad hoc-utvalg i forbindelse med kommune- og regionreformen. Dette fikk vi gjennomslag for.

- Samme kravet ble også hørt når det gjelder en annen stor reform som kommer i kommunesektoren, nemlig digitalisering, forklarer Lein.

Forhandlingsprotokoll og mer om hovedavtalen 

Følg lønnsoppgjørene i NITO

Aktuelle saker om lønn og arbeidsliv


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: