Gå til innhold
Illustrasjon maskiner industri
Illustrasjonsfoto Colourbox
2018

Maskinprodusent uten å vite det? – Mange trenger innføring i maskinforskriften

Flere enn du tror må forholde seg til maskinvaredirektivet. Å se bort i fra den kan koste deg dyrt.

Gjennom EØS-avtalen tilhører Norge EUs «fire friheter» som omhandler varer (inkludert maskiner), personer, tjenester og kapital. Norge har med dette forpliktet seg til at det ikke skal være nasjonale hinder som gjør det vanskelig med bevegelse over landegrensene. For å sikre en slik frihet har blant annet maskinvaredirektivet sett dagens lys.

Et EU-direktiv gir ansvar på nasjonalt nivå, ikke for enkeltpersoner eller virksomheter. I Norge blir derfor direktivene implementert som en del av lovverket. Maskinforskriften består i dag av 18 paragrafer og 14 vedlegg.

Forskriften retter seg mot produsenter, deres representanter, importører, leverandører og andre forhandlere av maskiner. Forskriften gjelder både ved konstruksjon, bygging og omsetning av maskiner. Den gjelder også for utskiftbart utstyr, sikkerhetskomponenter, løfteredskap, kjettinger, kjeder, tau og stropper, avtakbare mekaniske kraftoverføringsinnretninger og delvis ferdigstilte maskiner.

Hvordan kan du sikre at din virksomhet jobber i henhold til forskriften?

For å vite om virksomheten operer i henhold til forskriften må du forstå innholdet i lovteksten. Og for å forstå innholdet må du ha kontroll på de aktuelle definisjonene. Som i all lovtekst er det avgjørende hvordan man definerer det som omtales i loven. Du må blant annet definere virksomhetens ulike maskiner slik at du vet hvilke krav som stilles hver enkelt. Det er virksomheten selv som må synliggjøre hvordan dere oppfyller de ulike kravene.

Lovtekster kan være utfordrende å forstå, derfor tilbyr NITO kurset: Innføring i maskinforskriften med foredragsholder Kim Andre Røed.

Hvem er en maskinprodusent?

Det er ikke gitt hvem som eksempelvis kan defineres som en maskinprodusent. I en dom fra 2010 blir en kommune regnet som maskinprodusent fordi de har montert en snøfreser på en graver. Kommunens ledelse ble dermed dømt og bøtelagt for uaktsomhet da det skjedde en ulykke under snørydding.

Ved å montere snøfresen på graveren gjorde derfor kommunen seg til maskinprodusent etter maskinforskriften, slik at selve sammenstillingen skulle ha vært samsvarserklært og CE-merket. Økokrim.no

Dette viser hvor viktig det er å forstå de ulike definisjonene, samt hvilke deler av direktivet som kommer til anvendelse i ulike situasjoner.

Det finnes en veiledning til forskriften, som er på 420 sider, på engelsk. Det kan dermed være en omfattende oppgave å sette seg inn i hele forskriften.

CE-merking

Det er ikke bare viktig å vite hva som må merkes, og hvorfor. Det er også krav til hvordan selve merkingen skal være, for eksempel plassering og størrelse på CE-merket. Det er avgjørende at merkingen ikke åpner for å villede tredjepart.

Hva må du kunne?

Det er selvsagt ikke slik at «menigmann» skal ha hele forskriften eller veiledningen under huden. Men det er avgjørende at du har overordnet kunnskap om oppbyggingen av forskriften, slik at du kan finne fram til det som er aktuelt for deg og din virksomhet til enhver tid.

NITO arrangerer kurset Innføring i maskinforskriften 11. -12. april 2018  .

Påmelding Innføring i maskinforskriften

 

Aktuelle fagkurs

Publisert: Sist oppdatert: