Gå til innhold
Graving i kommunal vei. Illustrasjonfoto: Colorbox
2018

Nå er det kritisk å holde på kommuneingeniøren

For første gang på lenge var det mulig for kommunene i denne regionen å skaffe seg ingeniørarbeidskraften de sårt trengte for å opprettholde og sikre innbyggerne gode tekniske tjenester.

Innlegg av Kjetil E. Lein, leder for kommuneansatte ingeniører i NITO

SR-Bank spår 10.000 nye jobber på Sør-Vestlandet. Dette er hyg­gelig lesing, ikke minst for oss ingeniører som har vært igjennom en tøff tid etter at oljened­turen slo til for fullt. Samtidig hadde også krisen en «positiv» effekt. For første gang på lenge var det mulig for kommunene i denne regionen å skaffe seg ingeniørarbeidskraften.

Da TNS Gallup for noen år siden spurte ord­førere om kommuneingeniører så var de veldig tydelige på hvor viktige de syntes denne yrkesgruppen var. 80-90 prosent av dem sa blant annet at ingeniørkompetanse er helt avgjø­rende for drift og utvikling av kom­munen.

Og behovet blir ikke mindre. Blant annet blir klimaet stadig våtere og villere. Dette påfører store belast­ninger på allerede sliten offentlig infrastruktur som vann- og avløps­systemer, veier og bygg. Kommunene står også foran store teknologiske og digitale løft som fordrer solid kompe­tanse når det gjelder utvikling, drift og innkjøp.

Det er derfor ekstremt viktig at ikke kommunene på Sør-Vestlandet nå sover i timen og mister ingeniørene tilbake til privat næringsliv.

Heldigvis er utgangpunktet godt. De aller fleste kommuneingeniørene jeg snakker med trives i jobben sin. I undersøkelser svarer ingeniørene at det de først og fremst ser etter i en jobb er godt arbeidsmiljø, mulighet for faglig utvikling og en riktig lønn. Alt dette er parametere kommunene kan levere på hvis de vil!

Innlegget sto på trygg i Rogalands Avis Dagsavisen  12. januar.

Publisert: Sist oppdatert: