Gå til innhold
2018

Nedgang i yrkesdeltakelsen og fortsatt for mange langtidsledige

Andelen folk i arbeid synker, men i mindre grad enn før. Bekymringen for de langtidsledige er fortsatt reell. NITO etterlyser flere tiltak.

Mann på vei inn en dør

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at nedgangen i yrkesaktiviteten er sterkest for aldersgruppen 25–29 år. Dette samstemmer også med tall fra NITO. Det er de unge og nyutdannede som har vanskeligst med å få jobb.

Trude Skogesal- Jeg vil si det er skremmende at tre av ti er utenfor arbeidsstyrken. I det lange løp er dette en trussel for verdiskapingen i Norge, uttaler Trude Skogesal (bildet), visepresident i NITO.

- Det er rart å tenke på at vi må helt tilbake til 1994, det året da jeg gikk ut av ingeniørhøyskolen, for å finne lavere sysselsettingsandel, sier hun.

Etterlyser konkrete tiltak for langtidsledige

- Statistikken viser dessuten at vår bekymring for de langtidsledige fortsatt er reell. Sysselsettingstallene viser at de som er langtidsledige har mindre nedgang i ledighet enn de som har vært arbeidsledig en kortere periode. Det er bra at flere kommer seg raskere tilbake i jobb, men desto mer bekymringsfullt for de som har vært arbeidsledig lenge, sier hun.

NITO er opptatt av å få flere i arbeid. Organisasjonen støtter blant annet flere kompetanseoverføringsprosjekter. - Vi er opptatt av at myndighetene legger til rette for omstilling og nyskaping. Vi har spilt inn flere forslag til tiltak og er glad for at politikerne lytter til oss. Likevel ønsker vi å se mer konkrete tiltak som virkelig får folk tilbake i arbeidslivet.

Dette gjør NITO for arbeidsledige 

Se SSB-tallene

Se alle NITOs politikkområder

Aktuelle saker fra NITO


Se alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: