Gå til innhold
Kraftledning Illustrasjonsfoto: Colorbox
2018

NITO frykter for kompetansearbeidsplasser og beredskap i energisektoren

- NITO og andre fag- og bransjeorganisasjoner i energisektoren mener det såkalte funksjonelle skillet som er vedtatt for kraftbransjen vil gi tap av kompetansearbeidsplasser og dårligere kraftberedskap i distriktene, sier Trond Markussen, president i NITO.

Organisasjonene mener at en konsekvens vil bli at små selskaper kjøpes opp av de store. Det kan gi færre arbeidsplasser, særlig i distriktene. De er også bekymret for beredskapen. Lokale kraftselskap kjenner lokalområdet godt, og er raskt på pletten ved strømbrudd. Om selskap i distriktene kjøpes opp av større «byselskap», er det fare for at responstiden blir lengre.

Organisasjonene ber Stortinget endre vedtak

I et felles brev til Stortingets energi- og miljøkomite ber KS Bedrift Energi, Distriktsenergi, El og IT-forbundet, NITO, Tekna og LVK om at de støtter Senterpartiets forslag om å unnta selskap med under 30 000 kunder fra kravet.

I 2016 ble det vedtatt at alle kraftselskap må innføre et selskapsmessig og funksjonelt skille, en lovendring som trer i kraft i 2021. Dette kravet innebærer at nettet må skilles ut i et eget selskap. Ledelsen i morselskapet får ikke ha ledende stillinger i nettselskapet.

Brev til energi- og miljøkomiteen.

Publisert: Sist oppdatert: