Gå til innhold
Norge på langs. Illustrasjonsfoto.
2018

Nye fylkeskommuner: Regionreformen vil påvirke arbeidshverdagen til mange ingeniører

Hvilke oppgaver skal de nye fylkeskommunene ha? Den kommende regionreformen kan få stor innvirkning på mange NITO-medlemmer. NITO vil delta på høring om reformen og arrangerer workshops for sine medlemmer i forkant.

Regjeringens ekspertutvalg for regionreformen skal etter planen levere sin innstilling 1. februar. Utvalget vurderer om det er grunnlag for å legge flere oppgaver til de nye fylkeskommunene som er vedtatt opprettet fra 2020.

Bakgrunnen er at flertallet i Stortingets kommunal- og forvaltningskomite har understreket at det er behov for en regionreform som resulterer i større og sterkere regionale folkevalgte enheter som kan ta et større ansvar for samfunnsutviklingen i sin region.

Flertallet mener de nye regionene kan påta seg flere oppgaver som hittil har tilfalt staten og/eller fylkesmannen.

Ivaretar ingeniørenes stemme

Siw TyldumNITO følger dette arbeidet tett og vil avgi høring på utvalgets innstilling.

- En slik reform vil kunne medføre endringer for mange medlemmer, særlig i staten, sier Siw Tyldum (bildet), leder for NITO Stat.

- Det blir viktig å sikre medlemmer og tillitsvalgte bistand, og se til at endringer som måtte bli vedtatt skjer på en måte som ivaretar NITOs medlemmer på en god måte.

- Foreløpig vet vi ikke hva ekspertutvalget kommer til å anbefale, men vi venter at det kommer forslag om endringer innen flere deler av staten, sier Tyldum. - Ikke minst er det ventet endringer innen samferdsel. Stortinget har allerede bestemt at oppgaver innen planlegging og drift/vedlikehold som sams regional vegadministrasjon utfører for dagens fylkeskommuner, skal overføres fra Statens vegvesen til regionalt folkevalgt nivå.

Workshop om tariffoppgjøret og regionreformen

NITO Stat arrangerer to workshoper i februar der regionreformen er blant temaene. Her får deltakerne innsikt i problematikken og det ses på muligheter og utfordringer som ligger i regionreformen.

På samlingen 1.-2. februar deltar ekspertutvalgets leder; professor Terje P. Hagen. Han vil orientere om utvalgets innstilling.

Workshopen er for tillitsvalgte i statlige bedriftsgrupper og etatsgrupper i NITO.

Påmelding workshop 1.-2. februar 

Påmelding workshop 19.-20. februar

Aktuelle saker om lønn og arbeidsliv


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: