Gå til innhold
Erna Solberg som statsminister i ny regjering. Regjeringsplattformen: Ny regjering, ny retning? Flere gode planer, men dobbeltkommuniserer om den norske modellen. Illustrasjonsfoto: Colourbox
2018

Ny regjering, ny retning? Flere gode planer, men dobbeltkommuniserer om den norske modellen

Planene om en ny kompetansereform må bidra til at næringslivet får dekket sitt behov for IKT-ansatte. Den nye regjeringen sier de vil styrke den norske modellen, men hva betyr det egentlig? Ta oss med på råd! Her er regjeringsplattformen sett med ingeniørenes øyne.

Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre har blitt enige om sin regjeringsplattform. NITO verdsetter planer om kompetansereform og vektlegging av betydningen av den norske arbeidslivsmodellen.

- Plattformen inneholder mange gode tanker, men vi mener den kunne vært mer konkret, sier NITO-president Trond Markussen, som er spent på hvordan den nye regjeringens politikk vil bli i praksis.

Videreutvikling av den norske modellen – men dobbeltkommuniserer

I plattformen heter det at Regjeringens mål er et norsk arbeidsliv med både trygghet og fleksibilitet for arbeidstakere, seriøse arbeidsgivere og et velfungerende og effektivt trepartssamarbeid. Samarbeidet mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter har skapt et av verdens mest moderne og omstillingsdyktige arbeidsmarkeder.

- Vi er glad for at Regjeringen vil videreutvikle det beste i den norske modellen og at de mener det er en konkurransefordel for Norge med et likestilt og inkluderende arbeidsliv med høy organisasjonsgrad, sier Markussen.

- Men vi er redd dette kun er som festtalefrase å regne. For samtidig fortsetter de med å love å ikke øke fagforeningsfradraget, noe de ikke har gjort siden 2013, påpeker han.

- De velger også å framheve at de anerkjenner at folk ikke vil være organisert. Vi opplever at de dobbeltkommuniserer om den norske modellen. Så hva blir egentlig utviklingen på dette nå?

- Vi er spent på hvordan de vil tilrettelegge for organisert arbeidsliv og velfungerende trepartssamarbeid. For å lykkes med dette må man ha store nok organisasjoner slik at samarbeidet har legitimitet. Ta ingeniørene med på råd, sier Markussen. - Vi ser fram til å bidra med konstruktive innspill.

Stort IKT-behov – ikke glem de langtidsledige

- Vi er glad for at den nye regjeringen vil fortsette arbeidet mot langtidsledigheten. NITO har ca tusen langtidsledige medlemmer som mest av alt ønsker seg en jobb. Det er spesielt her vi savner mer konkrete tiltak. Vi håper derfor at en kompetansereform kan gi de nok muligheter for å dekke kompetansegap og dermed sikres jobb.

- Vi vet at det er behov for ingeniører og teknologer i samfunnet, Norge har ikke råd til å la disse gå arbeidsledige, sier NITO-presidenten.

- Det er viktig å se dette også i lys av at norske virksomheter har et stort og stigende IKT-behov. I dag mangler det folk til ca 8300 IKT-arbeidsplasser, spesielt ingeniører og teknologer. Med regjeringens kompetansereform forventer vi at den bidrar til at næringslivet får dekket sine behov for IKT-ansatte, sier Markussen.

Utdrag fra regjeringsplattformen 

NITO følger den nye regjeringens arbeid nøye og vil påvirke på vegne av sine medlemmer. Det er flere saker i regjeringsplattformen som er relevant for teknologer og ingeniører.

Her er en oversikt og noen kommentarer:

NITOs politikkområder

Våre fagmiljøer

Aktuelle saker fra NITO


Se alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: