Gå til innhold
Kvinne og mann med ulikt ansiktsuttrykk. Foto: Colourbox
2018

Sofapodden: Hvordan skal du som leder sikre gode varslingsrutiner?

Ingeniørenes stemme inviterer til faglig påfyll, i samarbeid med NITO Lederforum: Varslingsrutiner er lovpålagt, og det er du som leder som har ansvar for at alle ansatte vet hvordan de kan si fra om noe er galt, enten det gjelder lekkasjer av miljøgifter til seksuell trakassering.

Av: Journalist Sebastian Holsen i Ingeniørenes stemme (www.ingstemme.no) 

Øvelse gjør mester

- De fleste bedrifter har brannøvelse en gang i året, men det er få som øver på varsling. Det du ikke øver på blir du ikke god på, sier Hanne Marstrand (bildet).

Hanne MarstrandMarstrand er seniorrådgiver i Arbeidstilsynet og forklarer at en av grunnene til at varsling kan være vanskelig er at kunnskapen til varsling og rutiner er lav, at det ikke trenes på det og at to av tre ledere ikke har opplæring i håndtering.

- Når et varsel kommer er det viktig for bedriftskulturen at lederen tar det på alvor og anerkjenner varslerne for at de sier ifra.

Konkrete tips og råd

Ledere trenger tips og råd i hverdagen, og gjennom den gode sofasamtalen lover vi å gi deg konkrete verktøy som kan hjelpe deg i hverdagen. Derfor presenterer Ingeniørenes stemme Sofapodden, i samarbeid med NITO Lederforum.

I samtalen i Sofapodden 7. februar stiller:
Seniorrådgiver Hanne Marstad, siviløkonom Svend Boye og NITO-advokat Anne-Lise Mala Fredriksen.

- Må bruke skjønn

Svend Boye- Det ideelle er å behandle varselet så raskt og enkelt som mulig. I en del tilfeller kan det imidlertid være nødvendig med lengre prosesser. En utfordring for ledere er hvor store ressurser de skal bruke på å undersøke varsler. Her må det brukes skjønn, ettersom det kan være uforholdsmessig kostbart å helgardere seg hver gang, sier Svend Boye (bildet).

Boye er siviløkonom i Oslo Economics og var prosjektleder for Verdien av varsling, en rapport som kom ut i 2017 på bestilling fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Han er enig med Marstrand i at varsleren må anerkjennes og sier at dette er avgjørende for å få flere til å varsle, og dermed hente ut verdien av varsling, nemlig at kritikkverdige forhold som underslag og destruktiv ledelse.

Hva gjør du som leder når det varsles?

- Når en leder mottar et varsel så må de fokusere på varselet og ikke hvem som har sendt det inn, sier Marstrand og legger til:

- Det er viktig med en ryddig prosess der alle parter tas hånd om, og alle får uttalt seg. Hvis lederen ikke håndterer det ordentlig så slutter ansatte å si ifra. Marstrand viser til en Fafo-rapport fra 2016 der det kommer fram at bare 53 prosent av de som vet om kritikkverdige forhold melder fra.

- Bedriften er i mange tilfeller tjent med at det blir varslet. Både fordi at de kritikkverdig forholdene kan blir dyre om de får fortsette og fordi bedriftens omdømme kan bli skadelidende, sier Boye.

Han mener varslere må anerkjennes, også i de tilfellene det viser seg at deres mistanke om kritikkverdige forhold ikke stemmer. Han mener det fører til stor takhøyde og en god bedriftskultur.

Varslerens dilemma

- Varslere må tenke seg godt om, og finne ut om de orker belastningen med å varsle. Prosessene kan være lange, sier Marstrand.

  • For å gjøre saksbehandlingen så god som mulig er det en fordel at varselet inneholder så konkret informasjon om mulig.

  • Blant annet bør varselet inneholde tid og sted for når det kritikkverdige forholdet fant sted, legge ved dokumentasjon om det finnes eller navn på andre som var til stede da forholdet inntraff.

  • Det er også viktig med gode støttespillere, for eksempel tillitsvalgte, verneombud, venner, familie og kollega.

- Varslerens problem er at samfunnet, arbeidsmiljøet og i mange tilfeller bedriften er tjent med at de varsler. Men det er ikke sikkert at de selv er tjent med det, sier Boye.

Han viser også til Fafo-raporten fra 2016 som viser at en av fire får en negativ reaksjon på at de varsler. Hvordan du går fram vil ha noe å si for hvordan varselet blir mottatt. Gode rutiner for hvordan det skal gjøres kan hjelpe til med det.

NITO Lederforum

Publisert: Sist oppdatert: