Gå til innhold
Foto: Torstein Ihle/Kirkens Bymisjon
2018

Bli med på årets TV-aksjon

Søndag 22. oktober er årets TV-aksjon, som i år går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. Nå har du mulighet til å bidra - bli bøssebærer.

TV-aksjonen 2018 på NRK går til Kirkens Bymisjon. Årets TV-aksjon skal bidra til å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. Pengene som samles inn skal skape 700 000 møter mellom mennesker.

Det er mange måter å være utenfor på. Fra å mangle en seng å sove i, til å være utenfor arbeidsliv eller sosiale fellesskap. Dette rammer ikke bare enkeltpersoner, men gir ringvirkninger for hele befolkningen.

Registrer deg som bøssebærer.

Med årets TV-aksjon skal Kirkens Bymisjon skape arbeidsplasser til mennesker som av ulike grunner faller utenfor det ordinære arbeidslivet. Mange ønsker å jobbe, men opplever at kravene i det ordinære arbeidslivet blir uoverkommelige.

Uansett om rus, psykisk helse eller frafall i skolen gjør at man faller utenfor, er dette mennesker som lengter etter å delta. For mange kan det å komme i arbeid bety mindre rus, jevnere døgnrytme og bedre livskvalitet.

Ved å etablere flere kafeer for folk med ruserfaring eller dårlig psykisk helse skal årets aksjon bidra til økt livskvalitet for mennesker i en utfordrende livssituasjon. Kafeene skal være et sted der alle kan oppleve fellesskap, spise næringsrik mat, få hvile og informasjon om andre deler av hjelpeapparatet.

I videoen under forteller president i NITO, Trond Markussen og leder i NITO Studentene, Tobias Lynghaug hvorfor du bør bidra under årets TV-aksjon. 

Publisert: Sist oppdatert: