Gå til innhold
Møte tavle, medarbeidere, kvinne, mann
2018

Er du leder – eller har lyst til å bli det?

Lederrollen kan være utfordrende, og mange føler seg veldig alene. Utfordringene står i kø, men i fare for å virke uvitende har du ikke lyst til å spørre for mange ganger. Sunn fornuft tilsier at mange andre har det på samme måten, men følelsene forteller at du er temmelig alene …

For nesten ett år siden gikk startskuddet for første runde av lederutviklingsprogrammet, NITO Ny Leder. Veilederen gjennom programmet, Cecilie Klæboe, forteller om en gruppe med en fin miks av nye og litt erfarne ledere, og samlinger preget av høyt engasjement.

- Jeg tror mange synes det var en stor lettelse å møte andre som var i samme situasjon, og innse at de ikke var alene om å oppleve utfordringer. På mange måter er det en litt ensom jobb å være leder, og det å avklare forventninger er trolig en av de største utfordringene. Både kolleger, ledergrupper og andre har forventninger om hvordan du skal lede. Ulike sammenhenger og ikke minst ulike mennesker krever ulike ledestiler. Jeg opplever at deltakerne synes tematikken vi gikk gjennom, og muligheten til å diskutere og reflektere var nyttig, sier Cecilie.

Programmet dekker flere av punktene på sjekklisten som Psykologforening har utarbeidet over kjennetegn på lederutviklingsprogram som virker.

  • Mulighet til å overføre kunnskaper og ferdigheter fra programmet til jobbsituasjonen er sentralt.
  • Et annet punkt er at programmet må gå over tilstrekkelig tid.

NITO Ny leder går over en periode på ca. syv måneder der deltakerne møtes flere ganger og samles på ulike kurs. Dette gir god anledning til å endre innarbeidede mønstre og vaner.

Nye ledere vil oftest ha en tilstedeværende leder, men stadig oftere sitter man geografisk spredt og egen leder befinner seg kanskje fysisk et stykke unna. Dette kan øke ensomhetsfølelsen.

Den viktige styrelederen

Også toppledere kjenner på dette, de har ingen leder over seg, de rapporterer til et styre, og styreleder er sjelden fysisk tilstede i virksomheten. Steinar Sørlie, generalsekretær i NITO kommenterer det slik:

– Jeg var veldig ung da jeg fikk min første lederstilling som administrerende direktør, og ble stort sett overlatt til meg selv. Man blir sittende ganske alene og da trenger en styrelederen å diskutere med, spesielt i starten. Selv om jeg har blitt tryggere og mer erfaren med årene, så har ikke dette forandret seg: man må greie seg selv. Det er litt ensomt, forteller Sørlie.

Enten det er en reell ensomhet som skyldes at din leder er fysisk et annet sted, eller en opplevd ensomhet fordi du ikke ønsker å se ut som du ikke behersker jobben din, kan det være godt å møte andre ledere i samme posisjon.

På NITO Ny leder er dette noe av hovedpoenget, du møter og lærer av og med andre ledere. Oppstart av programmet er på Lederkonferansen 15. november.

Publisert: Sist oppdatert: