Gå til innhold
2018

Ingeniørutdanningene fortsatt ikke prioritert

- Regjeringen bommer når de fortsatt nedprioriterer utdanningene som skal bidra til gjennomføring av det grønne skiftet, utvikle framtidas teknologi og sikre norsk velferd og økonomi i framtida, sier Tobias Lynghaug, leder av NITO Studentene.

Tobias LynghaugNITO Studentene ønsker en finansiering av ingeniør- og teknologiutdanningene som dekker institusjonenes reelle kostnader.

De mener regjeringen nedprioriterer ingeniørutdanningene i statsbudsjettet for 2019.

Det blir foreslått 25 millioner til styrking av Nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning, som skal gi økt kvalitet i utdanningene gjennom mer bruk av konkurranse og fagfellevurdering, og bedre og mer tilgjengelig kunnskap om utdanningskvalitet. - Det er bra med penger til kvalitet, men det er en dråpe i havet når vi vet at det trengs minst 222 millioner til ingeniør- og teknologiutdanningene årlig, sier Lynghaug (bildet).

Må kunne gi en kvalitativt god utdanning

NITO Studentene mener at det er viktig at institusjonene som tilbyr ingeniør- og teknologiutdanningene kan gi studentene en kvalitativt god utdanning. En utdanning som både er arbeidsrelevant, som innebærer praksis og god oppfølgning og veiledning av studentene. En forutsetning for dette er at institusjonene har en forutsigbar og framtidsrettet finansiering, som kan dekke de reelle kostnadene institusjonene har.

- Forskning viser at det kun er medisinutdanningen som er dyrere for institusjonene enn ingeniørutdanningene. Likevel får de treårige ingeniørutdanningene nest minst penger. Nedprioritering av ingeniørutdanningene er det motsatte av en investering i framtida, uttaler Lynghaug.

Fint med støtte til mer praksis – men alt for lite

I budsjettforslaget er det også et forslag om å gi Universitets- og høgskolerådet to millioner for å styrke arbeidet med IKT-trygghet og praksis i ingeniørutdanningene.

- Praksis i ingeniørutdanningene har lenge vært en av våre kjernesaker, og vi er glade for at regjeringen anerkjenner behovet for praksis i budsjettforslaget. Dette er også forsvinnende lite, sett i forhold til behovet, avslutter Lynghaug.

Aktuelle saker om utdanning og karriere


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: