Gå til innhold
2018

Prosjektet "Jenter og teknologi" vant internasjonal pris

Samarbeidsprosjektet mellom NHO og NITO "Jenter og teknologi" vant 19. oktober prisen «Global Best Award» fra International Educational Business Partnership Network (IPN) i Houston.

- Dette er en pris som gjør meg stolt, og det er ekstra gøy at et samarbeidsprosjekt mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden belønnes med en slik pris. Å rekruttere jenter inn i teknologifag er en viktig oppgave for oss, og denne utmerkelsen er motiverende, sier Trond Markussen, president i NITO.

Hvert andre år deler IPN ut Global Best Awards til prosjekter som lykkes som følge av gode partnerskap. "Jenter og teknologi" vant både prisen for beste prosjekt i kategorien «STEM», og den aller gjeveste prisen, beste prosjekt, eller «Overall winner». Prisen ble overlevert av tidligere astronaut Bill McArthur, og tidligere direktør for Johnson Space Center, NASA, George Abbey.

Pris for godt partnerskap

Prosjektet er et partnerskap, og et eksempel på trepartssamarbeid i praksis. NHO og NITO har sammen utviklet prosjektet "Jenter og teknologi" til å bli et robust prosjekt for å øke kvinneandelen i teknologiske fag. I tillegg har prosjektet en rekke andre partnere rundt i landet som bidrar, blant annet seks universiteter og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering. Barne- og likestillingsdepartementet har finansiert prosjektet siden 2016, og har foreslått å øke budsjettet for 2019.

- Prosjektet bruker unge, kvinnelige rollemodeller med bakgrunn fra teknologisk utdanning til å nå ut til jenter i ungdomsskolen og videregående. Gjennom arrangementer og sosiale medier når vi ut til tusenvis av jenter i målgruppen hvert år, sier prosjektleder for "Jenter og teknologi" Tone Standal Vesterhus.

- Dette er utrolig gøy. Prisene er en anerkjennelse av at gode partnerskap leder til resultater. Dynamikken som oppstår når gode krefter går sammen for å nå et mål har vært avgjørende for "Jenter og teknologi" sin suksess, fortsetter Vesterhus.

Lav kvinneandel

Både på yrkesfag, fagskole og universitet og høyskole er kvinneandelen i de teknologiske fagene lav. Norske bedrifter har stort behov for teknologer i årene som kommer, det viser NHOs kompetansebarometer for 2018.

- Vi trenger alle gode hoder og hender med på å drive den teknologiske utviklingen, og da kan vi ikke kun rekruttere fra halve befolkningen, sier Vesterhus.

Publisert: Sist oppdatert: