Gå til innhold
2018

Jenter og teknologi: Vi trenger flere jenter i teknologibransjen

Snart går startskuddet for årets turné med prosjektet «Jenter og teknologi». Rundt i landet får unge jenter møte rollemodeller som viser hvilke jobbmuligheter en teknologisk utdanning gir.

Norske bedrifter rapporterer et stort behov for teknologer. Tekniske fagarbeidere, ingeniører og realister er etterspurte, og dette er fagområder med svært lav kvinneandel. Derfor jobber NHO og NITO sammen for å motivere og inspirere jenter til å bli interessert i teknologi og velge ingeniørfag eller andre teknologiske utdanninger.

2. november fylles Chateu Neuf med jenter fra Osloområdet som går i 9. og 10. klasse. Deretter går det slag i slag rundt om i landet.

Hit kommer «Jenter og teknologi»

Viktig inspirasjon

NITO-president Trond Markussen mener prosjektet har stor betydning.

- Jeg håper det vil ha god effekt og jeg har stor tro på at rollemodellene vil klare å inspirere jentene til å tenke mer utradisjonelle utdanningsvalg. I årene som kommer vil vi trenge mange ingeniører og teknologer. Da må vi ha jentene med, sier han.

I 2016 ville NHO organisere et nasjonalt prosjekt som samordnet og intensiverte arbeidet for å få flere jenter til å velge teknologi. En kampanje bestående av turné og arrangementer og en nasjonal mediekampanje ble for første gang avholdt ut høsten 2016, med økonomisk støtte fra Barne- og likestillingsdepartementet.

I 2018 inngikk NHO en samarbeidsavtale med NITO for å styrke laget bak prosjektet. Årlig arrangeres det en landsdekkende turné der vi møter om lag 4000 jenter i 9. og 10. klasse. Over 60 rollemodeller er med som foredragsholdere på turnéen. Turnéen er finansiert av barne- og likestillingsdepartementet.

Teknologi og realfag gir mange muligheter

realfagsjente web gettyimages.JPG

Norge trenger flere ingeniører. Utfordre barn og unge rundt deg til å utforske mulighetene som ligger i teknologi og realfag.

Teknologi og realfag – noe for meg?

Publisert: Sist oppdatert: