Gå til innhold
Illustrasjonsbilde molekyler. Foto: GettyImage
2018

NITOs Marit Stykket nominert til Bioteknologirådet

- Med Marit Stykket nominerer vi en tungvekter, sier NITO-president Trond Markussen.

NITO håper å få en representant i Bioteknologirådet, et viktig organ som rådgir politikere og fremmer kunnskap om bioteknologiske problemstillinger.

 - Med sin bakgrunn og erfaring kan Marit kombinere det faglige på den ene siden med det politiske og strategiske på den andre, og være en sterk stemme i rådet, sier Markussen.

Nytt råd konstitueres i januar

Bioteknologirådet (tidligere Bioteknologinemnda) er et frittstående råd utnevnt av regjeringen. Rådets oppgave er å være høringsinstans for myndighetene i alle saker som angår moderne bioteknologi. Det skal også gi informasjon til forvaltningen og offentligheten, og fremme debatt rundt etiske og samfunnsmessige aspekter ved bioteknologi. Rådet arrangerer debatter og foredrag, utgir tidsskriftet GENialt og publiserer diverse informasjon. I det siste har rådet diskutert temaer som assistert befruktning, fosterdiagnostikk eller genmodifiserte organismer.

Rådet har 15 medlemmer og fem varamedlemmer som er oppnevnt for en fireårsperiode. De kan normalt ikke gjenvelges. Ved nyttår begynner en ny slik periode, og NITO har benyttet anledningen til å foreslå Stykket som nytt medlem til rådet. 

- Viktig for NITO

- NITO har rundt  9 000 yrkesaktive medlemmer innen helse- og omsorgsnæringen, og av disse er bioingeniørene den største medlemsgruppen med 5 500 yrkesaktive. Vi organiserer i tillegg medisinsk teknisk personell, ortopediingeniører, perfusjonister, radiografer, stråleterapeuter, bioteknologer, mekatronikk-ingeniører, IKT-ingeniører, logistikkingeniører m.fl. En plass i Bioteknologirådet er derfor svært viktig for oss, forklarer NITO-presidenten.

NITO har nominert Stykket, som har bioingeniørbakgrunn og lang fartstid i organisasjonen. Hun har tidligere vært president i NITO, og før det leder i Bioingeniørfaglig institutt (BFI), en selvstendig enhet innenfor NITO. Hun har også vært både nestleder og forbundsleder i Norsk Bioingeniørforbund (NOBI). For tiden jobber hun som spesialrådgiver i sekretariatet og er ansvarlig for internasjonalt arbeid og NITOs etiske råd.

Marit Stykket har tidligere også jobbet som rådgiver i BFI, bl.a. med BFIs yrkesetiske råd, NITOs etikkutvalg og nettverk for kvalitetssikring av medisinske laboratorier. I annet arbeid som overbioingeniør har hun hatt driftsansvar, økonomiansvar og personalansvar samt jobbet med strategisk planlegging. Hun har sittet i styret for Teknisk Ukeblad og er i dag styremedlem i Glitrevannverket IKS.

- Usedvanlig velegnet

- Departementet sier selv i sin invitasjon at rådets sammensetning skal være bredt og representativt hva angår bl.a. faglighet, samfunnssektorer og kjønn, og Marit oppfyller mange av de kriteriene. Hun er en usedvanlig velegnet kandidat, og jeg håper virkelig at regjeringen gir henne en plass i dette viktige organet i de neste fire årene, avslutter Markussen.

Publisert: Sist oppdatert: