Gå til innhold
Mann toucher inn i skyen. Foto Getty Images
2018

Nasjonal sikkerhetsmåned: Er du sikret? Hvor er skyen din?

Mobiltelefonen har blitt fjernkontrollen til våre liv, vi er på nett 24/7. Er du klar over hvilke spor du legger igjen og hva de kan misbrukes til? Hvordan kan du avsløre skadelig e-post og nettsvindel? Oktober er nasjonal sikkerhetsmåned. Det tilbys gratis sikkerhetsopplæring.


European Union Agency for Network and Information Security (ENISA) illustrerer hvordan vi legger igjen ulik type informasjon.

NITO er svært opptatt av datasikkerhet og problemstillinger knyttet til informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Våre medlemmer støter på utfordringer relatert til datasikkerhet hver eneste dag, både på jobb og privat.

Skal bli mer bevisst om informasjonssikkerhet

Nasjonal sikkerhetsmåned er en årlig kampanje for økt kunnskap om informasjonssikkerhet. Hensikten er å tilrettelegge for en nasjonal dugnad med mål om en tryggere digital hverdag, noe som bidrar til økt verdiskaping og velferd. Pådriver er det uavhengige ekspertorganet Norsk senter for Informasjonssikring (NorSIS), i samarbeid med ENISA, EUs informasjonssikkerhetsorgan.

Det tilbys gratis sikkerhetsopplæring til alle virksomheter med mindre enn 20 ansatte. Sammen med næringsliv, myndigheter og det offentlige skal sikkerhetsmåneden bidra til et felles løft for et tryggere og mer motstandsdyktig digitalisert Norge. Ansatte i NITO er blant dem som gjennomgår et kort nettkurs i løpet av sikkerhetsmåneden.

Bestill sikkerhetsopplæring

Tema for Nasjonal sikkerhetsmåned 2018 er skadelig e-post og svindel på nett. Årets opplæringstiltak for ansatte fokuserer på hvordan gjenkjenne skadelig e-post. Opplæringen går også på hvordan redusere tabuet for de som opplever å bli lurt og opplyse om tiltak som reduserer konsekvenser av skadelig e-post. Svindel på nett er også tema.

Flere må vite mer om cybersikkerhet

Det er behov for kunnskap om utfordringer og muligheter knyttet til cyber-sikkerhet i alle samfunnslag. NorSIS mener at åpenhet om hendelser innen cyberkriminalitet, samarbeid og deltakelse i tverrfaglige arenaer for å utveksle kunnskap er nødvendig for å bidra til et trygt og robust samfunn som nyter godt av de gevinster digitaliseringen gir.

Et godt digitalt omdømme er gull verdt på jobbmarkedet

NITO er opptatt av sikkerhet for våre medlemmer, vise samfunnsansvar og håper alle våre medlemmer ønsker å øke sin kompetanse på informasjonssikkerhet. NITO er støttespiller for NorSIS og sikkerhetsmåneden.

Private bilder spredt på nett - slett meg nå

Studentmedlemmer i NITO har tjenesten Web Cleanup inkludert i medlemskapet:

Studentforsikring med Web Cleanup (inkludert i medlemskapet)

Informasjonssikkerhet i hverdagen

NorSIS jobber for at informasjonssikkerhet skal bli en naturlig del av hverdagen gjennom å:

  • Bevisstgjøre om trusler og sårbarheter
  • Opplyse om konkrete tiltak gjennom nyheter, råd og veiledninger
  • Påvirke til gode holdninger innen informasjonssikkerhet

Se mer om sikkerhetsmåneden og årets tema

NITO IKT – for våre medlemmer som jobber innen IKT

  • Politisk engasjement
  • Temamøter og nettverk
  • Oppdateringer gjennom nyhetsbrev og facebook

Sivilingeniør, ingeniør eller teknolog? Bli med i et spennende nettverk gjennom NITO IKT.

Bli medlem

Aktuelle saker fra NITO


Se alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: