Gå til innhold
2018

Nordiske ingeniører: Vi kan bli bedre på å lære av hverandre

I Norden er vi blant verdens beste på grønn omstilling. Men vi kan bli enda bedre til å lære av og inspirere hverandre, skriver lederne i nordiske ingeniørorganisasjonene.

Vannkraft Hydro. Foto: GettyImages

Felles innlegg av Ulrika Lindstrand (forbundsleder for Sveriges Ingenjörer), Trond Markussen (president i NITO), Páll Gíslason (formann for VFÍ), Thomas Damkjær Petersen (formann for Ingeniørforeningen IDA)

Innlegget har vært publisert på altinget.dk.

De nordiske landene er blant de beste i verden, når det kommer til energisystemer og innovasjon for grønn omstilling. Det får vi gang på gang slått fast, når vi nordiske ingeniører møtes i ANE, Association of Nordic Engineers. På tvers av grenser møtes vi og debatterer løsningene på noen av verdens mest presserende utfordringer.

Langt framme på fornybar energi

I 2017 kom 43 prosent av elforbruket i Danmark fra fornybar energi. Mens mange land er i ferd med å erstatte kullkraft og atomkraft med klimavennlige energiløsninger, har Norge allerede en nesten emissionsfri elproduksjon med hele 98 prosent fornybar energi.

Sverige er en av verdens førende land innenfor ethanolforskning og biomasse. 90 prosent av bioenergien i Sverige kommer fra skogbrukssektoren.

Takket være geotermiske kilder stammer 85 prosent av den primære energiforsyning på Island fra hjemmemarkedsproduserende vedvarende energikilder.

Og Finland har nylig satt en ambisjon om å bli førende innenfor sirkulærøkonomi innen 2030.

Tallene er viktige, fordi de illustrerer hvordan vi i Norden sammen kan arbeide mer på tvers av landegrenser, når det kommer til å løse noen av verdens store utfordringer:

Hvordan vi i framtida får energi uten å tære på klodens råstoffer.

Lære av hverandre

Danmark har med regjeringens klimautspill nettopp satt mål om at innregistrering av bensin- og dieselbiler bli forbudt i 2030. Norge er førende innenfor elbiler og har et av de høyeste antall elbiler per innbygger i verden. Og hvis man i Danmark hadde sett mot Norge langt tidligere, der man i årevis ikke har hatt registreringsavgift og moms på elbiler samt gratis passering ved bomstasjoner – så hadde man kommet lengre.

Vi kunne hatt vesentlige fordeler ved å gjøre energisektoren mer markedsorientert og samarbeide bedre, når det kommer til energioverskudd. Overgangen til en grønnere og mer bærekraftig økonomi på tvers av grenser vil også skape framtidas grønne jobber. Derfor skal vi bli langt bedre til å lære av hverandres teknologier.

Ingeniørenes rolle i det grønne skiftet er avgjørende.

Ved å fremme innovasjonsingeniører – ikke bare på nasjonalt plan, men i hele Norden – har vi mulighet for å skape de teknologiske miljøene som må til for å stå sammen i overgangen til fossilfrie samfunn og grønne økonomier.

Sammen i Norden

Alle land former sin egne energi- og klimapolitikk, men vi mener at vi kan bli bedre til å se over sund, hav og skog, når vi skal løse framtidas energi- og klimautfordringer.

"Forandring er min lyst," skrev Henrik Ibsen på midten av 1800-tallet. 170 år senere kommer forandringen ikke av seg selv. Den kommer av at vi lar oss inspirere og tar lærdom av hverandre. Sammen er vi sterkest.

Politikere i de nordiske landene må i større grad bli inspirert av hverandre. På den måten kan vi i Norden sammen bli førende, og også blir dem andre land ser mot, når det kommer til vedvarende energi.

NITO Kongressen 2018

Publisert: Sist oppdatert: