Gå til innhold
Arbeidsledige. Illustrasjonsfoto: Getty Images
2018

- Regjeringen holder arbeidsledige for narr

NITO har langtidsledige medlemmer med ett ønske: De vil tilbake i jobb. - Jeg er oppgitt over at regjeringen ikke legger til rette for å ta studiepoeng mens man mottar dagpenger. For hver dag som går mister de langtidsledige et viktig verktøy for å komme i jobb. Med dette holder regjeringen de arbeidsledige for narr, sier NITO-president Trond Markussen.

NITO er overrasket over at regjeringen etter nesten ett år ikke har kommet tilbake til Stortinget med en utredning om muligheten til å ta studiepoeng mens man mottar dagpenger, men velger å skyve arbeidet videre fram i tid. NITO hadde forventet at dette kom i statsbudsjettet.

Trond Markussen på talerstolNITOs langtidsledige medlemmer vil tilbake i arbeid.

Ingeniørkompetanse er ferskvare og etter å ha gått ledige i mer enn ett år krever mange arbeidsgivere at kandidatene har fersk kompetanse på feltet de skal arbeide. Dette er et krav de fleste langtidsledige ikke oppfyller.

- Det har blitt skapt forventninger hos mange ledige etter anmodningsvedtaket i fjor om at det nå skulle bli åpnet en mulighet for å kombinere dagpenger og studier. Å skyve oppgaven videre fram i tid ett år etter vedtak i Stortinget er umusikalsk. Regjeringen har tydeligvis valgt å ikke prioritere dette arbeidet, sier en oppgitt NITO-president (bildet). 

Dagens regelverk for dagpenger hindrer dagpengemottakere å ta studier som kan være del av en grad ved universiteter og høgskoler. Dette har hindret mange dagpengemottakere fra å kunne justere sin kompetanse til arbeidslivets behov.

Blant arbeidsledige NITO-medlemmer har formell utdannelse ved universiteter og høgskoler blitt pekt på som det viktigste virkemidlet for å komme seg tilbake i arbeid.

NITO har overfor regjering, Storting og Nav arbeidet for at regelverket på dette området skal bli løst opp. - Vi har spilt inn at det kan legges inn krav i regelverket om blant annet krav til lengde på ledighet, varighet på utdannelsen og en godkjennelse fra NAV av relevant studievalg.

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2018 gjorde et flertall på Stortinget bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, KrF og Rødt et anmodningsvedtak hvor de ba om en utredning om å åpne for å kunne kombinere dagpenger og studier som gir studiepoeng.

Per 1. oktober hadde NITO 1902 arbeidsledige medlemmer, noe som utgjør en arbeidsledighet på 3,1 prosent. Av disse har over halvparten, 972, vært arbeidsledige i mer enn ett år.

Aktuelle saker fra NITO


Se alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: