Gå til innhold
2018

Samfunnsrevolusjonen som vil forandre alt

Hvordan vil den teknologiske utviklingen påvirke arbeidslivet gjennom kompetansekrav, arbeidsmetodikk og tilknytningsformer framover? NITO Kongressen startet 27. oktober med diskusjon om store spørsmål i samfunnsutviklingen.

Bo Dahlbom, professor i IT ved Gøteborgs universitet, holdt et forrykende foredrag om hvordan samfunnet har endret seg fra den industrielle revolusjon.

- Ingeniørene ble den viktigste gruppen i 1900-tallets industrialisering. Nå må dere ta steget inn i det digitale samfunnet, der plattformer preger alle samfunns- og tjenesteområder.

Denne samfunnsrevolusjonen kommer til å forandre alt, mente Dahlbom (bildet).

Bo Dahlbom- Alt som kom med industrialiseringen kommer til å forsvinne. Det påvirker oppslutningen om fagorganisasjoner. I Sverige har trepartsmodellen gitt mye godt, men det er ikke sikkert at vi får beholde den modellen.

- Fagforeningene må bli mer aktive i samfunnsdebatten, i sosiale medier, de må drive tankesmier, bli spennende og interessante, sa Dahlbom.

- Den norske modellen er gullet vårt

Ordstyrer Erik Aasheim utfordret politikerne i panelet på hvordan de mener vi kan sikre modellen i norsk arbeidsliv, der høy organisasjonsgrad er vesentlig.

- Den norske modellen er gullet vårt, den store forsikringen. Det går ikke an å få til omstilling uten et godt organisert arbeidsliv. Skal vi få til livslang læring, må et organisert arbeidsliv ligge i bunn, sa Torstein Tvedt Solberg fra kunnskaps- og forskningskomiteen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

Han pekte på at det er helt nødvendig å doble fagforeningsfradraget, men at det også må gjøres andre grep fra myndighetene som siker et organisert arbeidsliv. Han viste til at i de landene der fagforeningene har fått liten betydning, har sikkerhetsnettet nærmest kollapset, eksempelvis i USA.

Høyres arbeids- og sosialpolitiske talskvinne, Heidi Nordby Lunde, trakk fram viktigheten av trepartssamarbeidet, særlig i tider der det er behov for omstilling.

- Men vi må også ta på alvor at når en tredjedel av de som ikke er organisert, begrunner det med at fagforeningene ikke jobber for deres interesser, er det ikke bare prisen på medlemskap som er utfordringen. Mange sier også at fagforeningene er for strekt knyttet til partier. Jeg er imidlertid glad for at fagforeningene har begynt å tenke nytt, for eksempel LO Selvstendig. Da vil de nå nye grupper. Nordby Lunde mente fagforeningsfradraget ikke løser problemet.

- Må bli enklere å være organisert

Jan Christian Vestre, eier og direktør i Vestre industrier, minnet på sin side om at alle er tjent med et organisert arbeidsliv.

- Vi må gjøre det enkelt å være organisert, fradraget bør være høyt. Kanskje vi skal være så radikale at det ikke skal koste noe å være medlem av en fagforening, fordi det er så viktig for samfunnet, sa han retorisk.

Trepartssamarbeidet har hatt stor betydning i krisen som rammet mange av NITOs medlemmer.

- Vi bruker trepartssamarbeidet aktivt. Oljekrisen hadde blitt en mye større krise hvis ikke partene hadde sittet sammen. Ja, det ble noen vanskelige saker og en del støy, men vi løste mye ved å sette oss ned sammen. Det bunner i trygghet. Man setter seg ned og prater sammen og har tillit, både mellom partene og med politikerne, sa Trond Markussen.

I Vestre er avstanden mellom ledelse og medarbeidere liten. Jan Christian Vestre mener det er en fordel vi har i norsk arbeidsliv.

- Hos oss er det fullstendig anarki, hvis en arbeider ser en ny og smartere måte å gjøre jobben på, så gjør han eller hun det. De har tillit fra toppen. Vi skal være stolte av at sveisere sitter sammen med direktøren i kantina. Jeg vil også minne om at det ikke er slik at vi slår på en bryter og så forandrer hele arbeidslivet seg. Alle revolusjoner har skjedd gradvis, vi har tid til å endre oss. Vi er så optimistiske for hva plattformer og alt vil gjøre. Vi bør være like optimistiske med tanke på den norske modellen og gjøre det til en god sak som vi skal ha med oss videre og som er et konkurransefortrinn.

Enighet om behov for kompetansereform

Alle i panelet var enige om at økt kompetanse hos ansatte er nøkkelen til å møte endringene i arbeidslivet.

- Det er mitt ansvar som bedriftsleder å sørge for en kompetent arbeidsstokk, men hele ansvaret kan ikke ligge på arbeidstaker og bedriftseier, sa Vestre.

- En av tre jobber vil bli berørt av automatisering. Hvis vi ikke klarer å få en tverrpolitisk enighet om livslang læring, kommer vi til å sitte på NITOs kongress i 2028 og snakke om akkurat det samme som vi gjør nå. I politikken har vi snakket om dette i årevis. Honnør til regjeringen som gjør noe nå, men det må følge finansiering. Vi bedrifter trenger ikke subsidier gjennom lavere selskapsskatt. De pengene kan brukes til et fond der man gir alle arbeidstakere rett og mulighet til etter- og videreutdanning, sa Vestre.

Universiteter og høyskoler lite tilpasset

NITO har lenge jobbet for både en bedre finansieringsordning for etter- og videreutdanningstilbud i UH-sektoren og at utdanningsinstitusjonene må ha mulighet til å gi tilbud tilpasset arbeidslivet.

- Utdanningsinstitusjonene har begrensinger, der må det gjøres noe. Finansieringsordningen passer ikke til kombinasjonen arbeid og utdanning. Vi må ha insitamenter for arbeidsgiverne. Avskrivingsregler, skattefunn, flere gulrøtter må til. Særlig små bedrifter har mindre muligheter til å prioritere utdanning. Nå må vi må slutte å prate og begynne å gjøre noe, sa Markussen.

Nordy Lunde var helt enig i at finansieringsordningen i utdanningssektoren må endres.

- Men vi har gjort mange grep, helt fra grunnskolen og oppover. Etter- og videreutdanning av lærere har det vært brukt milliarder på, for å gi bedre undervisning i grunnskolen. Vi er i gang, men dette tar tid.

Bo Dahlbom og Trond MarkussenBo Dahlbom avrundet det hele med lakonisk å slå fast at panelet har brukt 50 minutter på å diskutere det alle visste fra før.

- Dette er en selvfølgelig reform som burde vært på plass for 15 år siden. Det går sakte fordi vi har bygget et komplekst samfunn. Dermed er endringer vanskelig. Nå gir nye plattformer nye muligheter, som vi bør utnytte. 

NITO Kongressen 2018

Publisert: Sist oppdatert: