Gå til innhold
Tre personer jobber med maskin. Foto: GettyImages
2018

Tre utfordrende, men også spennende år

- Krisen i petroleumssektoren har vært knalltøff for mange av medlemmene våre, men nå ser det heldigvis ut til å lysne i arbeidsmarkedet.

Slik konkluderte NITOs president Trond Markussen da han oppsummerte de tre årene siden forrige kongress. NITO Kongressen 2018 samler 96 representanter fra hele landet. De skal utmeisle veien videre for organisasjonen, som siden kongressen i 2015 har vokst med nærmere 10.000 medlemmer.

- Jeg er stolt over at vi har klart å rekruttere så mange nye medlemmer, og for at årets medlemsundersøkelse viser at nesten 90 prosent av de spurte er fornøyd med medlemskapet i NITO.

Må få vår del av verdiskapingen

Lønnsutviklingen for medlemmene har ikke vært like god de siste tre årene som tidligere år. Situasjonen i petroleumsindustrien bremset lønnsutviklingen og fikk ringvirkninger i flere deler av særlig privat sektor.

- Når det nå går bedre i mange bedrifter, skal vi ha vår del av verdiskapingen, og det betyr høyere lønn, fastslår Markussen.

Den ingeniørfaglige aktiviteten i organisasjonen er styrket de siste årene. Nå er rundt 10.000 av medlemmene knyttet til ett eller flere faglige nettverk, som skal bidra til faglig og karrieremessig utvikling.

Styrket posisjon i samfunnet

Markussen opplever at NITO har styrket sin posisjon i samfunnet og blir nå stadig oftere invitert til å delta der politikk utformes.

- Hvis vi skal få gjennomslag for saker som har stor betydning for medlemmene, er det avgjørende at vi deltar der beslutninger fattes og har tyngde og troverdighet i møte med politikerne.

Han viser til flere saker der organisasjonen har fått gjennomslag, og der medlemmenes og de tillitsvalgtes faglige argumenter har vært utslagsgivende for resultatet.

- Det er krevende å stå i politiske prosesser som kan ta flere år, og vi opplever økt forståelse for blant våre tillitsvalgte om at slike prosesser kan ta tid. Ingeniørene er vant til å tenke langsiktig, men ikke at det ofte tar så lang tid før beslutninger fattes.

Vi er ingeniørenes stemme: NITOs politiske aktivitet gir viktige seire

- Regjeringen holder arbeidsledige for narr

Statsbudsjett 2019

Publisert: Sist oppdatert: