Gå til innhold
Stortinget mørkt nært. Foto: Colourbox
2018

Vi er ingeniørenes stemme: NITOs politiske aktivitet gir viktige seire

NITO vinner fram. Statsbudsjett, landmåling og IKT-sikkerhet er bare noe av det NITO engasjerer seg i. Her er en oversikt over bare noen viktige seire.

Politisk påvirkning er en av NITOs viktigste oppgaver. Vi holder øye med lovforslag, deltar i høringer og kontakter politikere i en rekke saker.

NITO-medlemmer over hele landet viser stort engasjement i viktige saker.

Sammen gjør lokale tillitsvalgte, hovedstyret og sekretariatet en stor innsats som ofte fører til politisk endring.

Slo alarm om konkurranseutsetting av landmåling: Landmåling forblir kommunalt

I 2016 foreslo borgerlige stortingsrepresentanter å konkurranseutsette eiendomsoppmåling. Dette er en tjeneste som har vært en oppgave bare for kommunene. Regjeringen presenterte et lovforslag for slik konkurranseutsetting.

Mange landmålere er organisert i NITO Geomatikk, de var negative til forslaget og slo alarm. Etter to års iherdig møtevirksomhet på Stortinget ble NITOs kamp kronet med seier i mars i år, da forslaget ble stemt ned.

Jobber for en sikrere oljeindustri

Sammen med representanter for LO, Tekna, Norsk og olje og gass, Olje- og energidepartementet m.fl. har NITOs visepresident Trude Skogesal deltatt i et utvalg for HMS i petroleumssektoren. Utvalget rapporterte til regjeringen i september 2017. NITO var bl.a. opptatt av digital sikkerhet i sektoren, og sørget for at dette fikk god plass i rapporten. Regjeringen la rapporten til grunn for en stortingsmelding som ble godtatt av Stortinget i juni.

Hovedstyremedlem Jorunn Birkeland og Trude Skogesal er dessuten med i et partssammensatt utvalg for HMS i flerbruksfartøy. Dette utvalget skal rapportere mot slutten av året. NITO har også fått fast plass i to permanente fora for sikkerhet og regelverk i petroleumssektoren.

Begrensninger i bruken av innleie

Våren 2018 behandlet Stortinget et forslag fra regjeringen om å begrense adgangen til innleie spesielt innen bygg og anlegg. Det ble fremmet flere forslag til endringer i arbeidsmiljøloven knyttet til fast og midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak.

Dette var i utgangspunktet positivt, da NITO er opptatt av å sikre trygge og faste arbeidsforhold. Det ble imidlertid foreslått at bemanningsforetakene skulle kunne ansette midlertidig. NITO og en samlet fagbevegelse gikk imot forslaget og krevde strengere regler og et bredere virkeområde for lovforslaget enn regjeringen hadde foreslått.

Opposisjonen inkludert Krf så utfordringen NITO og andre pekte på. Det ble flertall på Stortinget for regler som gir en bedre definisjon av fast ansettelse, slik at ansatte i bemanningsbyråene skal være fast ansatt og ha en mer forutsigbar arbeidstid.

Dette innebar blant annet forbud mot ansettelse i O % kontrakter. Det stilles også krav om at det kun er virksomheter som er omfattet av landsomfattende tariffavtale med tillitsvalgte som har en utvidet adgang til å inngå avtaler om innleie. Dette forslaget var ment å bare gjelde for bygg- og anleggsbransjen, men skal slik NITO krevde omfatte alle virksomheter.

Outsourcing av Sykehuspartners IKT-tjenester er avlyst

Høsten 2016 bestemte styret i Helse Sør-Øst å flagge ut driften av Sykehuspartners IKT-systemer til et utenlandsk selskap. Mange av våre medlemmer i Sykehuspartner var bekymret for lagring av pasientjournaler og protesterte mot beslutningen sammen med hovedstyret.

Bare et halvt år senere fikk vi sørgelig rett i våre advarsler da det ble avslørt at utenlandske IT-arbeidere hadde fått direkte tilgang til sensitive pasientdata.

Datatilsynet har siden påvist flere lovbrudd og skrevet ut flere bøter. Skandalen og hardt arbeid fra de tillitsvalgte endte med at outsourcingen ble avlyst helt.

Gjennomslag i statsbudsjett

Når politikerne jobber med statsbudsjett nøler ikke NITO med å engasjere seg. I budsjettet for 2018 fikk vi gjennomslag for mer penger til vitensentrene, flere IKT-studieplasser og tiltak for arbeidsledige i Rogaland.

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2016 fremmet regjeringen forslag om å myke opp forbudet mot å motta dagpenger og studere. Regjeringen utvidet antall dager per semester man kunne få undervisning på, arbeidsledige som hadde begynt på studier mens de var i arbeid fikk muligheten til avslutte i løpet av seks måneder. Dette var steg i riktig retning, men ikke nok.

I behandlingen av budsjettet for 2018 ble det bestemt at regjeringen må komme tilbake til Stortinget med en sak om å la arbeidsledige kombinere studiepoeng og NAV-støtte, etter forslag og lobbying fra NITO. Det er viktig for våre arbeidsledige medlemmer at dette blir realisert.

Moderert funksjonelt skille i kraftsektoren

I 2016 bestemte Stortinget å dele norske kraftselskap i to: En del til å produsere og selge strøm og en del til å drifte strømnettet – såkalt funksjonelt skille. Senterpartiet foreslo senere å bare la dette gjelde selskaper med over 30.000 kunder. Sammen med en rekke andre fagforeninger skrev NITO til politikerne og møtte KrFs folkevalgte, som bestemte seg for å støtte Senterpartiets forslag så det fikk flertall i mars i år.

Rolls-Royce Marine reddet

Tillitsvalgte i NITOs bedriftsgruppe i Rolls-Royce Marine ropte opp da det ble varslet at moderselskapet planla å selge denne bedriften. Sekretariatet hjalp dem med å få kontakt med Møre og Romsdal-benken på Stortinget og med Nærings- og fiskeridepartementet så de kunne gjøre seg hørt.

Nå har Kongsberg Gruppen kunngjort at de vil kjøpe opp Rolls-Royce Marine. Kongsberg Gruppen vil finansiere oppkjøpet med bl.a. utstedelse av flere aksjer, og som deleier i dette selskapet vil den norske stat være sentral i å godkjenne dette. Regjeringen er positiv, men inntil Stortinget stemmer for vil NITO fortsette å følge saken nøye.

På vei for bedre mulighet til å kombinere dagpenger og studier

NITO har i lengre tid foreslått at mange av de som går arbeidsledig, blant andre de med ingeniørbakgrunn, skal få kunne kombinere Nav-stønad og studiepoenggivende kurs. Dette for å kunne komme raskere i jobb. 

I fjor fikk NITO støtte av flertallet i arbeids- og sosialkomiteen, med Arbeiderpartiet som forslagsstiller, der regjeringen skal komme tilbake til stortinget med en egen sak om hvordan det å kombinere studiepoeng med Nav-stønad kan gjøres i praksis. Stortinget har fortsatt ikke fått saken tilbake fra regjeringen.

Vi gjengir her noen sitater fra Arild Grande i arbeids- og sosialkomiteen gitt til NTB/E24 etter at han fikk KrF med på laget og da flertall i komiteen i fjor:

"- Som en klar hovedregel får ikke arbeidsledige lov til å ta utdanning i dag. I så fall mister de retten til dagpenger fra Nav. Utdannings-nekten bygger på ideen om at ledige skal stå klare med frie hender til den første jobben som byr seg.
Men Ap foreslår at regelen justeres i den nye budsjettinnstillingen til arbeids- og sosialkomiteen. Innstillingen legges etter planen frem i starten av desember.
– Det gjør vi fordi vi mener det er viktig at unge mennesker som i dag faller utenfor arbeidslivet, raskest mulig kan komme seg tilbake. For å klare det, trenger mange å øke kompetansen og få flere bein å stå på, sier Ap-stortingsrepresentant Arild Grande til E24.

Ap lanserer forslaget på innspill fra Norges ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO).

Grande presiserer at forslaget innebærer at ledige fortsatt er pliktig til å godta jobbmuligheter som dukker opp.

Det betyr at man kan måtte avbryte studiene? - Ja, svarer Ap-politikeren. Han viser til en vanlig motforestilling mot endringen de nå går inn for: At folk misbruker ordningen og melder seg arbeidsledige for å studere, uten at man egentlig er i markedet for jobb.

Det skal ikke være mulig, forsikrer Grande: - Forslaget innebærer at man fortsatt skal være reell arbeidssøker. Men i påvente av at folk får seg ny jobb, er vi også nødt til å fremme videreutdanning og kompetanseheving. Vi er veldig bekymret over alle unge som står utenfor arbeidslivet. Nå må vi forhindre at langtidsledigheten biter seg fast. Da må vi la folk ta grepene som trengs for å komme raskt tilbake til arbeid, også når det innebærer å ta flere studiepoeng."

Se også:

Aktuelle saker fra NITO


Se alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: