Gå til innhold
Mennesker i trapp. Foto: Tom Haga
2018

Forsikringsnyhetene nærmer seg...

Mange etterspør informasjon om det nye forsikrings- og banktilbudet gjennom NITO. Tilbudet skal egentlig ikke kunne presenteres før 1. januar 2019, men av ulike grunner kan vi nå gi en sniktitt på forsikringsnyhetene.

forsikringsnyhetene som kommer (krever innlogging)

NITO får for tiden mange henvendelser fra medlemmer som etterspør informasjon om NITOs bytte av forsikringspartner. NITO har av hensyn til dagens avtale med Gjensidige ikke kunnet si noe om hva som kommer av nyheter innen forsikringer før etter årsskiftet.

NITO vet at noen medlemmer nå har fått informasjon fra Gjensidige om videre kundeforhold. Det gjør det nødvendig for NITO å gå ut med noe mer informasjon.

Forsikringsbevis og -vilkår på vei til deg

I disse dager sender NITO ut forsikringsbevis og -vilkår, samt faktura for 2019. Dette gjelder NITO-medlemmer med NITO Innboforsikringer og NITO ulykkesforsikringer. 

Nye forsikringsbevis på vei til deg

Forsikringsfordelen er viktig for NITO-medlemmene

NITO er stolt av at 64 prosent av medlemmene velger å bruke NITOs fordeler på forsikring.

Med så stor oppslutning om slike medlemstilbud har NITO stor forhandlingskraft til å sikre deg som medlem gode priser og markedsledende forsikringsvilkår. 

Om en skade skulle skje har du i tillegg NITO i ryggen hvis du får behov for det.

Grundig anbudsprosess gir gevinst for NITOs medlemmer

NITO har gjennomført en grundig anbudsprosess om forsikring og banktjenester for sine medlemmer. Gjensidige har vært NITOs partner på forsikring i mange år og var også èn av flere selskaper som var med i anbudsrundene.

Den omfattende anbudsrunden har gjort at NITOs medlemmer fra 1. januar 2019 får et forsikringstilbud som er ytterligere forbedret sett i forhold til hva Gjensidige var villig til å tilby.

Som det tidligere er gitt informasjon om var det Tryg og Nordea som kom best ut av anbudsprosessen og som er valgt som nye partnere på forsikring og bank.

Hvordan berører dette deg som NITO-medlem og kunde i Gjensidige?

Har du NITO Innboforsikringer, NITO Ulykkesforsikringer og/eller NITO Livs- og Uføreforsikringer trenger du ikke foreta deg noe som helst. NITO sørger for at disse forsikringene overføres automatisk til Tryg.

Du vil i disse dager få forsikringsbevis, forsikringsvilkår og faktura for 2019 fra NITO og Tryg.

Når det gjelder for eksempel bilforsikring, husforsikring og reiseforsikring har NITO framforhandlet gode og skreddersydde medlemsfordeler hos Tryg fra 1. januar 2019. Du tar selv kontakt med NITO for å flytte disse forsikringene.

Fakta om kundeutbytte 
Flere har spørsmål om Gjensidiges kundeutbytte. Kundeutbytte utbetales på en del av Gjensidiges overskudd. Får du kundeutbytte, er det skattepliktig. NITO har overfor Gjensidige flere ganger tatt opp bruken av utbytte. NITOs ønske har vært at medlemmene i utgangspunktet heller skulle få lavere pris.

Se framover

- Vi takker nå for et langt og godt samarbeid med Gjensidige. At NITO som er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med bachelor, master og høyere grad nå velger nye samarbeidspartnere, vil skjerpe konkurransen i bank- og forsikringsmarkedet. Det skal gjøre at våre medlemmer fortsatt får konkurransedyktige tilbud, sier Trond Markussen, president i NITO.


NITO-president Trond Markussen om valget av ny forsikrings- og bankpartner.

AKTUELLE SPØRSMÅL OG SVAR OM FORSIKRING

Hva må jeg gjøre nå?

Du trenger ikke foreta deg noe i forbindelse med skiftet nå. Mer informasjon kommer nærmere nyttår.

Hvordan finner jeg ut hvilke forsikringer jeg har?

Innboforsikring og ulykkesforsikring

For å sjekke om du har NITO Innboforsikringer og NITO Ulykkesforsikringer logger du inn på Min side på NITOs nettsider. Ring eventuelt NITO Servicesenter: 22053500.

NITO Studentforsikring

Alle studentmedlemmer i NITO har NITO Studentforsikring. Informasjon om denne finner du på Min side på NITOs nettsider. Ring eventuelt NITO Servicesenter: 22053500.

Andre forsikringer med NITO-rabatt

Oversikt over forsikringer du har i Tryg og NITO finner du ved å logge inn på Min Side hos Tryg

Hva skjedde med forsikringene jeg hadde i NITO og Gjensidige? Hvilke forsikringer ble flyttet automatisk til Tryg?

NITO Innboforsikringer, NITO Ulykkesforsikringer og NITO Studentforsikring - automatisk flyttet

Følgende forsikringer ble overført automatisk til Tryg 1. januar 2019. 

  • NITO Innboforsikring
  • NITO Innboforsikring for fritidsbolig
  • NITO Utvidet Ulykkesforsikring
  • NITO Ulykkesforsikring Grunnforsikring
  • NITO Studentforsikring

Forsikringene vil fortsatt administreres av NITO. Du får forsikringsbevis, forsikringsvilkår og faktura direkte fra NITO.

Har du spørsmål, kontakt NITO Forsikringssenter på telefon 22053500 eller ">.

NITO Helse- og livsforsikringer – automatisk flyttet

Hadde du NITO Livsforsikring og/eller NITO Uføreforsikring Pluss, ble disse automatisk overført til Tryg 1. januar 2019.

Forsikringsbevis, -vilkår, faktura og informasjon skal du ha mottatt fra Tryg, dette gjelder også for de som eventuelt er medforsikret.

Hus-, bil-, båt-, hytteforsikringer eller andre personforsikringer – ble IKKE flyttet automatisk

Andre forsikringer som gjelder hus, bil, båt, hytte eller annet, kan ikke flyttes automatisk til Tryg.

Det ble framforhandlet gode og eksklusive medlemsfordeler hos Tryg for denne type forsikringer fra 1. januar 2019.

Fra første hovedforfall etter 1. januar 2019, vil NITO-rabattene på dine forsikringer hos Gjensidige bortfalle.

Må jeg levere nye opplysninger til Tryg for å flytte forsikringene mine?

Nei og ja. NITO Innboforsikringer, NITO Ulykkesforsikringer, NITO Livsforsikring, NITO Uføreforsikring Pluss og NITO Studentforsikring overføres automatisk til Tryg uten at du trenger å oppgi noen nye opplysninger.

Andre forsikringer flyttes ikke automatisk. Se svar på spørsmål: Hva skjer med forsikringene jeg har i NITO og Gjensidige? Hvilke forsikringer flyttes automatisk til Tryg?

Når kan jeg kjøpe forsikringer med nye medlemspriser hos Tryg?

Den nye medlemsavtalen med Tryg trer i kraft 1. januar 2019. For å få eksklusive NITO-forsikringer som vi har framforhandlet, må du vente til årsskiftet før du kan få kjøpt disse. Mer informasjon om dette vil komme.

Trenger du innbo-, ulykke- eller personforsikringer fra nå, kan du fortsatt kjøpe forsikringene direkte fra NITO på www.nito.no/forsikring. Disse vil automatisk bli overført til Tryg fra 1. januar 2019.

Hva gjør jeg med mine eksisterende forsikringer som har forfall i 2018?

Den nye medlemsavtalen med Tryg trer i kraft 1. januar 2019. Vi anbefaler at du fornyer/betaler fornyelsestilbud fra dagens forsikringsselskap for de av forsikringene som har en forsikringsperiode som starter i 2018. Slik er du sikker på at du ikke blir stående uforsikret i en periode.

Ved årsskiftet vil du få informasjon om hvordan du kan flytte forsikringene dine til vår nye medlemsavtale.

Hvem kan jeg kontakte for mer informasjon om forsikringer?

NITOs nettsider www.nito.no/forsikring gir informasjon om forsikringer som tilbys gjennom NITO.

Du kan kontakte NITO Forsikringssenter for mer informasjon: Telefon 22053500 eller ">.

Hvilke avtaler vil jeg få hos Tryg?

Du finner all informasjon om de nye medlemstilbudet på www.nito.no/medlemsfordeler

Som NITO-medlem skal du være trygg på at forsikrings- og banktilbudene som tilbys er blant de beste, både på vilkår, dekninger og priser. Sammen med Tryg tilbyr vi nyutviklede produkter som er eksklusive for NITO-medlemmer: NITO Bilforsikring, NITO Husforsikring og kollektive forsikringer som NITO Reiseforsikring og NITO Inntektsforsikring.

Den nye partneravtalen inkluderer også Nordea. Må jeg også bli Nordea-kunde for å få tilgang til Tryg sine NITO-forsikringer?

Nei, som NITO-medlem står du fritt til å velge de fordelene du måtte ønske og har behov for.

I Nordea vil alle NITO-medlemmer få tilgang til Nordeas Premium-konsept som sikrer dem bankens beste fordeler og betingelser.

Hva skjer med kundeutbyttet mitt i Gjensidige?

Du behøver kun å ha èn forsikring i Gjensidige 8. mai 2019 for å få utbetalt kundeutbytte. Kundeutbytte utbetales på en del av Gjensidiges overskudd. Gjensidigestiftelsen bestemmer størrelsen på kundeutbyttet.

Beregning av størrelsen på kundeutbyttet gjøres på det beløpet du per 31.12.2018 har innbetalt i premie i løpet av 2018.

Kundeutbytte er skattepliktig – du betaler «skatt på skatt»

Det beregnes skatt på kundeutbytte. Skatt på kundeutbytte i 2018 er 23 prosent. Kundeutbytte regnes ut fra hvor mye du innbetalte i premie for kalenderåret.

Premien betales av allerede beskattede penger. Når du får tilbakebetalt «for mye innbetalt premie» i form av kundeutbytte, må du igjen skatte av dette (nå utbytteskatt).

NITO har ønsket å avvikle bruk av kundeutbytte

NITO jobber for at forsikringene skal ha best mulig vilkår til lavest mulig pris. Det beste ville vært at man i prisen ikke tar høyde for et kundeutbytte. Det er ingen grunn til at NITOs medlemmer skal «låne» Gjensidige penger ved å betale «for mye» i premie. Gjensidige «låner» i praksis medlemmets penger i nesten 1,5 år. Når «lånet» tilbakebetales som kundeutbytte, er det i tillegg skattepliktig.

Hva skjer med min samlerabatt i Gjensidige?

At NITO Innboforsikringer, NITO Ulykkesforsikringer og NITO Personforsikring ble flyttet til Tryg 1. januar 2019 påvirker ikke din samlerabatt i Gjensidige. Samlerabattens størrelse og hvor mange forsikringer du må ha for å nå de forskjellige nivåene for samlerabatt har NITO framforhandlet for deg på vegne av medlemmene.

NITOs medlemmer beholder sine samlerabatter fram til sitt første hovedforfall hos Gjensidige i 2019. NITO er ikke kjent med hva Gjensidige velger å gjøre med disse rabattene dette.

Tryg gir NITO-medlemmer full rabatt fra første forsikring – samlerabatt er «gammeldags»

Gjennom anbudsprosessen har NITO forhandlet fram forenklede ordninger for medlemmene. I stedet for en mengde kriterier for å kunne nå ulike nivåer for samlerabatt, får nå alle NITO-medlemmer hele 30 prosent rabatt allerede på første private skadeforsikring i Tryg.

Det er viktig å vite at i tillegg til full rabatt blir du automatisk del av fordelsprogrammet Tryg Pluss.

Dette gir medlemmene friheten til selv å velge forsikringsselskap uten å måtte forholde seg til rabatter som krever et visst antall forsikringer.

 

Publisert: Sist oppdatert: