Gå til innhold
Illustrasjonsfoto GettyImage: Sykemelding hos lege
2018

NITO-nei til Høyre-forslag: Ikke riktig medisin for å få ned sykefraværet

I Dagens Næringsliv 28. november foreslår Høyre-politiker Margret Hagerup å flytte sykemeldingsansvaret fra lege til bedrift. NITO mener det er en svært dårlig idé.

- Det er viktig å vurdere tiltak som kan bidra til lavere sykefravær nå som det jobbes med en ny IA-avtale, men dette forslaget er NITO ikke tilhenger av. Det blir som å sette bukken til havresekken. I motsetning til en lege, kan arbeidsgiver ha interesse i at arbeidstaker kommer på jobb selv om vedkommende er syk eller har nedsatt helse. Dessuten kan helseproblemer og sykdom ha utgangspunkt i arbeidsmiljøet, som jo arbeidsgiver har ansvar for, sier president i NITO Trond Markussen.

Skjevt maktforhold

Markussen peker på at det er et skjevt maktforhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver som er uheldig knyttet til vurdering av sykdom og fravær.

- I tillegg er det viktig å huske på at arbeidsgiver i utgangspunktet ikke skal vite hva som er den medisinske årsaken til sykdom, og i det perspektivet  blir det vanskelig at arbeidsgiver skal overta legens rolle som vurderer av tilstanden og hvorvidt arbeidstaker er i stand til å jobbe eller ikke.

NITO er enige i at det det kan gjøres mer på den enkelte arbeidsplass for å få ned fraværet. Mange arbeidsgivere gjør en god jobb for å skape helsefremmende arbeidsmiljø og er flinke på tilrettelegging når arbeidstaker har behov for det. Det er imidlertid ikke gjengs på alle arbeidsplasser, derfor er det viktig at en lege som en tredjepart er involvert.

Privatisering av rettigheter i Folketrygden

- Utspillet baserer seg på erfaring fra èn arbeidsplass der politikeren selv har jobbet, og jeg tviler ikke på at erfaringene hennes er reelle. Det er åpenbart en bedrift med mye ressurser, der HR-arbeidet er prioritert. Slik er det imidlertid ikke på alle arbeidsplasser, og vi må ha gode systemer som sikrer alle arbeidstakere en god vurdering av arbeidsevne ved sykdom, sier Markussen.

I likhet med Fagforbundet, som har uttalt seg i DN, mener NITO at dette innebærer en måte å privatisere forvaltningen av rettigheter i Folketrygden. Dette er en poltikk NITO ikke vil støtte.

Publisert: Sist oppdatert: