Gå til innhold
2018

Mangfold lønner seg - men kommer ikke av seg selv

Skal du lage teknologiske tjenester som møter ulike behov, må løsningene lages av ulike mennesker. Det har de innsett hos teknologiselskapet Making Waves. De rekrutterer bevisst både for å få flere kvinner og folk med ulik kulturell bakgrunn.

Joanne Cuffey kom til Making Waves fra en jobb som backend developer i Belfast for bare noen uker siden. Hos Making Waves i Oslo har hun fått kolleger med ulike nasjonaliteter og etnisk opprinnelse.

- Det er lett å komme hit som utlending når det er et mer variert arbeidsmiljø. Det var noe som appellerte til meg da jeg så hvordan firmaet profilerte seg på nettsidene sine, sier hun, som er utdannet innen computer science i Nord-Irland.

Hos teknologiselskapet Making Waves i Oslo har de innsett at de har behov for et mer mangfoldig arbeidsmiljø. De jobber systematisk, både med å rekruttere flere kvinner og flere med annen kulturell bakgrunn. Programmerer Natalia Wydra (t.v.) fra Polen har sju års erfaring fra selskapets både norske og polske avdeling.  Programmerer Joanne Cuffey (t.h.) kom flyttende fra Belfast i Nord-Irland for bare noen uker siden. I midten står Ingebjørg Holm Vogt, som er avdelingsleder for teknologiavdelingen Search & Data Science, i Making Waves.

Hun ønsket seg en jobb i et skandinavisk land, og valgte Making Waves blant annet på grunn av denne «internasjonale» profilen. Joanne er en av hele sju kvinnelige teknologer som kom til Making Waves denne høsten. Polske Natalia Wydra har sju års erfaring fra firmaet, og jobbet for Making Waves i Polen før hun søkte seg til den norske avdelingen for tre år siden. Hun har master i human computer interaction fra Krakow, og jobber som front end developer. Det er ikke tilfeldig at de jobber akkurat her.

I Making Waves har de bevisst forsøkt å rekruttere både flere kvinnelige teknologer og folk med annen etisk bakgrunn. Bare det siste året har de ansatt 7 nye kvinner i teknologi og hele 14 internasjonale kandidater innen teknologi og design.

Gjennom systematisk arbeid har det Oslobaserte teknologiselskapet jobbet for å få et bredere spekter av folk inn i organisasjonen. Selskapet jobber med å lage teknologiske løsninger både til profesjonell og privat bruk. Da er det viktig å kjenne kundene sine.

- De løsningene vi lager skal brukes av folk med ulik bakgrunn og ulike preferanser. Ved at våre konsulenter tilfører ulike perspektiver, blir også løsningene vi laget bedre tilpasset, ikke bare til kjønn, men også til hvilken kulturell bakgrunn brukerne har. De som lager tjenestene må forstå brukerne, sier Ingebjørg Holm Vogt, som er avdelingsleder for teknologiavdelingen Search & Data Science, i Making Waves.

Mangfold skaper bedre tjenester

Hun forklarer at hensynet til brukerne, og tjenestene de har behov for, er en viktig grunn for at de startet et systematisk arbeid hvordan de rekrutterer ansatte. En annen grunn, er det generelt store behovet for flere folk.

- Rekruttering hos oss er en kontinuerlig prosess. Vi trenger nye folk hele tiden. Det er ikke lenger slik at du kan legge ut en stillingsannonse og få søknader fra femti kvalifiserte kandidater. Det er kamp om IT-kompetansen og for å få de beste kandidatene, må vi utvide utvalget av potensielle søkere, forteller Ingebjørg Vogt.

De har ansatt en egen rekrutterer, de har kontakt med både norske og utenlandske utdanningsinstitusjoner, i tillegg til at de bruker sosiale medier aktivt for å få et så stort utvalg av kandidater som mulig. For å utvide muligheten til å få kompetente folk, stiller de ikke lenger krav til norskkunnskaper hos aktuelle kandidater. Det har de gode erfaringer med.

- Det har gitt oss flere potensielle søkere. Vi ser uansett at kundene våre er positive til at konsulentene snakker engelsk. De fleste lærer seg også norsk av å være i et norsktalende arbeidsmiljø, forteller hun.

Making Waves tilbyr norskkurs til nyansatte som ikke har norsk som morsmål, i tillegg til annen bistand som skal forenkle en flytting til Norge. Den ekstra administrasjonskostnaden knyttet til dette, mener de at de tjener igjen, gjennom gevinsten de får ved å ha større mangfold.

Spesielt fokus på rekruttering av kvinner

I tillegg til å være bevisst på å få inn mennesker fra ulike kulturer, har de startet opp en konkret satsning med målsetting om å få en bedre kjønnsbalanse. Firmaet har alltid hatt omtrent like mange menn som kvinner ansatt, men de fleste kvinnene jobbet i designavdelingene. I flere av de teknologiske avdelingene var det ingen kvinnelige ansatte.

- Det gjorde noe med situasjonen for de få kvinnene som var der. Da de ble spurt, sa de ikke eksplisitt at det var et problem. Men mange av kvinnene hadde historier om at de for eksempel følte seg diskriminert i kundemøter. Fordi kunden alltid trodde de var designere, ble de oversett som fagpersoner på teknologi. Opplevelsen av å være en "minoritet" på jobb var absolutt til stede, og de ønsket seg flere kvinnelige kolleger innen eget fagfelt, forteller Vogt.

Omformulerte stillingsannonsene

Making Waves erfaring var at mange kvinner kunne vegre seg for å søke på en jobb hvis det var kvalifikasjonskrav i stillingsannonsen de ikke kunne tilfredsstille. Menn derimot, kunne med den største selvfølgelighet avsløre på intervju at mange av kvalifikasjonskravene var noe de hadde tenkt å lære seg i jobben.

- Dette har vi tatt hensyn til når vi skriver jobbannonser. Vi lager dem ikke lenger som en lang liste med kvalifikasjonskrav. Vi legger isteden vekt på hvilke tjenester og løsninger de skal få være med på å utvikle for folk hvis de jobber hos oss. Det har vist seg å appellere mer til kvinner, forteller Ingebjørg Vogt.

Siden de startet satsningen vinteren 2017, har kvinnelige kandidater også blitt oppringt av kvinnelige rekrutterere eller kvinnelige representanter fra ledelsen. Når kvinnelige kandidater skal på intervju, er det alltid kvinnelige ansatte og ledere tilstede. Tanken er at potensielle kvinnelige kandidater skal få se at de i Making Waves får et faglig felleskap med kvinnelige kolleger. Også mennene i organisasjonen er blitt engasjert gjennom at de er blitt bevisstgjort i arbeidet som gjøres for å få inn flere kvinnelige teknologer. Det samme gjelder ledelsen. De fungerte som pådrivere i prosessen.

Satsningen Making Waves startet i fjor, har gitt resultater. Alle teknologiavdelingene har nå kvinnelige utviklere, og prosentvis har den totale andelen kvinnelige utviklere økt fra 8 til 18 %.

Viktig å være bevisst

For å få til å rekruttere mennesker med ulik kulturell bakgrunn og av begge kjønn, må det gjøres en bevisst satsning, mener tidligere visepresident i NITO Trude Skogesal.

Hun viser til hvordan økningen i antallet kvinnelige teknologistudenter er et resultat av en bevisst rekrutteringsinnsats.

- Mangfold er viktig, både når deg gjelder kjønn, men også etnisk opprinnelse. Et mangfoldig miljø vil gi et bedre psykososialt arbeidsmiljø, og det vil bidra til økt skaperkraft, sier Trude Skogesal.

Hun mener satsningen Making Waves har gjort er positiv, og understreker hvor viktig det er å være bevisst på at man faktisk skal jobbe med rekruttering av alle typer mennesker. Hun viser til hvordan NITO spesielt har jobbet med å få flere jenter til å velge teknologiske studier.

- En bevisst satsning over flere år har gitt resultater. Det handler blant annet om å kommunisere på måter som retter seg mot jenter, sier Skogesal.

I likhet med jobbannonsene til Making Waves, har kommunikasjonen til unge jenter handlet mer om hva de kan bruke teknologien til, og ikke bare om hvilke teknologiske løsninger de skal lære. Det er flere jenter som studerer teknologifag nå enn det det var før, men likevel utgjør de bare en av fem ingeniørstudenter og en av tre teknologistudenter.

- For å øke kvinneandelen i bedriftene må man derfor gå aktivt ut og søke etter kvinnelige kandidater, sier Skogesal.

Tiltak som å omformulere jobbannonser slik at det «snakker til kvinner» eller å bevisst innkalle halvparten menn og halvparten kvinner til intervju, mener hun kan være gode tiltak. Noen bedrifter har også automatisert utsilingen av kandidater og har erfart at det bidro til å få fram flere kvinnelige kandidater.

NITO har i mange år bidratt i arbeidet med å få flere jenter til å velge realfag på skolen, og søke seg til teknologiske linjer i høyere utdanning. Blant annet har NITO bidratt i et landsdekkende prosjekt sammen med NHO hvor kvinnelige rollemodeller reiser rundt til jenter på ungdomsskolen for å viser fram og fortelle hva ingeniøryrket kan bestå av i praksis. Også tiltaket Girl Tec, hvor jenter fra 12 til 18 år lærer å programmere er blitt populært.

- Mange jenter sier at de vil jobbe med mennesker. Ingeniøryrket er virkelig å jobbe med mennesker. Mye av arbeidet består av prosjektarbeid hvor det kreves gode samarbeidsevner og hvor man ofte jobber sammen mot et felles mål. Det meste av det ingeniørene skaper, skal jo også være for mennesker. Dette tror jeg det er viktig å få fram for at flere jenter skal velge teknologi, sier Trude Skogesal.

Publisert: Sist oppdatert: