Gå til innhold
Foto: Peter Häll Tekniska museet
2018

Nobelpris i medisin til immunterapi

James P. Allison fra USA og Tasuku Honjo fra Japan er årets nobelprisvinnere i medisin for deres forskning innen immunterapi i kreftbehandling.

Nobelprisen i medisin går til forskere som har bidratt til banebrytende arbeid innen kreftbehandling med immunterapi.

Ny behandlingsmetode for kreft

Allison og Honjo får prisen for deres arbeid med å kartlegge proteiner i immunsystemet og utvikle ny behandlingsmetode for kreft. Karolinska Institutet skriver i sin kunngjøring at årets pris gis på grunnlag av deres banebrytende arbeid for å behandle millioner av kreftpasienter. Kreft er en av de store helseutfordringene i verden.

Tasuku Honjo og James P. Allison

James P. Allison har forsket på hvordan proteinet, T-lymfocyttantigen-4 (CTLA-4), fungerer som en brems på immunsystemet. Forskningen går ut på hvordan dette proteinet stimulerer kroppens immunceller og T-celler, samt angriper kreftceller.

Allison videreutviklet ideen og utviklet en metode for å blokkere funksjonen til CTLA-4 ved et antistoff som binder seg til CTLA-4-proteinet, kjent som anti-CTLA-4. Antistoffene ipilimumab (merkenavn Yervoy) og tremelimumab blokkerer CTLA-4, og ble godkjent til bruk i immunterapi i 2011.

Tasuku Honjo oppdaget på sin side et protein, programmert celledødt protein 1 (PD-1), etter å ha forsket på proteinets funksjon. Han fant også ut at proteinet kan fungere som en brems på utvikling av kreftceller.

I likhet med CTLA-4 er PD-1 et protein på T-cellens overflate. En frisk celle i kroppen har også en partner, en ligand, som heter PD-1L. Når disse bindes, hindrer dette angrep fra T-cellen på den friske cellen. Men kreftceller har også PD-1L og kan avbryte et angrep fra T-cellene.

Immunterapi går derfor ut på at antistoffer blokkerer proteinene CTLA-4 eller PD-1. Kreftcellen forsøker å sende signal til T-cellen om at den skal slutte, men kontaktpunktet med T-cellen er allerede okkupert av et antistoff. T-cellen får derfor ingen hemmende signaler og går til angrep.

 Illustrasjon: Nobelforsamlingen Karolinska Institutet

Antistoffene nivolumab (merkenavn Opdivo), pembrolizumab (merkenavn Keytruda) og pidilizumab blokkerer PD-1 og har vært godkjent siden henholdsvis 2016, 2017 og 2015.

Les pressemeldingen om Nobelprisen i fysiologi eller medisin 2018 fra Nobelförsamlingen ved Karolinska Institutet

Vil du lære mer om dette?

NITO Bioingeniørfaglig institutt arrangerer kurs i immunologi og immunologiske metoder 27.-28. november 2018 i Trondheim. Få en innføring i immunterapi og andre immunologiske metoder. Det er fortsatt ledige plasser.

Publisert: Sist oppdatert: