Gå til innhold
Bioingeniørutdanning mottar pris
Utdanningskvalitetsprisen 2018 til Bioingeniørutdanningen ved Høgskolen på Vestlandet.
2018

Pris for fremragende utdanningskvalitet

Bioingeniørutdanningen ved Høgskolen på Vestlandet fikk den gjeve Utdanningskvalitetsprisen for 2018. Det var Iselin Nybø, forsknings- og høyere utdanningsminister, som delte ut prisen på Universitets- og høgskolerådets konferanse 21. november.

Høgskolen får prisen for sitt arbeid med prosjektet ePraksis. Prisen er på 1 million kroner. Ved bioingeniørutdanningen utgjør internt laboratoriearbeid og eksterne praksisstudier minimum 35 prosent av den treårige utdanningen. ePraksis er en åpen praksisportal med digitale verktøy som skal

  • forberede studentene bedre til praksisstudiene
  • lette informasjonen til studentene om praksis i studiet
  • øke læringsutbyttet hos studentene

På denne måten vil praksisportalen heve kvaliteten på utdanningen. Hensikten med ePraksis er å skape rom for mer aktiv læring, og hjelpe studentene til å bli reflekterte og selvstendige bioingeniører.

 

Tidligere har NOKUT forvaltet prisen på vegne av Kunnskapsdepartementet. I år ligger dette ansvaret for første gang hos Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku). Formålet med Utdanningskvalitetsprisen er å belønne fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk høyere utdanning, og stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine.

— Her bruker Høgskulen på Vestlandet digitale hjelpemidler på en spennende måte til å forberede studentene på praksis, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø da hun delte ut prisen onsdag formiddag.

Elisabeth Ersvær (førsteamanuensis bioingeniørutdanninga), Gry Sjøholt (førsteamanuensis bioingeniørutdanninga), Anita Ryningen (førsteamanuensis og utdanningsleder ved bioingeniørutdanninga) mottok Utdanningskvalitsprisen for 2018 for prosjektet ePraksis.

Utviklingen av ePraksis.no har foregått i nært samarbeid med de eksterne praksisfeltene og de ulike faglærerne ved Bioingeniørutdanningen ved Høgskolen på Vestlandet.

Aktuelle saker om bioingeniører


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: