Gå til innhold
Illustrasjonsfoto GettyImage: NITO størst i IT-bransjen
2018

NITO størst i IT-bransjen

- Vi er fornøyde med å være størst i IT-sektoren. NITO har hatt et ekstra trykk på IKT-sektoren i flere år, men vi må fortsette å jobbe for å få opp organisasjonsgraden blant ansatte som jobber med IT. Det er en bransje som er i stadig endring, der det er viktig å ha tryggheten en fagorganisering gir, sier leder i fagutvalg IKT i NITO, Harald Stavn.

Harald StavnNITO er den fagorganisasjonen som har flest medlemmer i IT-bransjen, med en andel på rundt 40 prosent av de organiserte.

Totalt sett er to av fem ansatte i sektoren organisert i en fagforening. Det er noe under den totale organisasjonsgraden i arbeidslivet, som ligger på rundt 50 prosent. Tallene er hentet fra digi.no.

Harald Stavn (bildet), som selv er konserntillitsvalgt Telenor, mener at betydningen av å være organisert er viktigere enn på lenge, ikke minst i IT-bransjen.

Tøff konkurranse fra utlandet

- Konkurransen fra utlandet er stor, og vi ser at mange gjennomfører outscoursing eller vurderer å offshore IT-oppgaver til lavkostland. Det gjelder både i offentlig og privat sektor. Senest nå i saken knytta til Helse Sør-Øst og outscoursing av IT-oppgaver fra Sykehuspartner. I denne saken spilte fagorganisasjonene viktige roller, sier Stavn.

Stavn mener det er viktig å ha gode arbeidsforhold i alle bransjer, og peker på betydningen av dette i IT-sektoren.

- Det er dessverre fortsatt en utfordring å få arbeidsgivere i denne bransjen til å ta det ansvaret det er å organisere seg for å bygge opp under trepartssamarbeidet.

- Framover vil vi har stort behov for flere IT-folk. Da må lønnsbetingelsene og arbeidsforholdene være gode, slik at vi trekker til oss de beste hodene. Dette jobber vi i NITO for, legger han til.

Stavn oppfordrer også alle medlemmer til å utnytte medlemstilbudet på IKT-siden fullt ut ved å melde seg inn i NITOs fagnettverk for NITO IKT.

Aktuelle saker om IKT og ledelse


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: