Gå til innhold
Hender som avtaler IA-avtalen
2018

NITO: - Positive til ny IA-avtale

- Vi er glade for at det ble inngått en ny IA-avtale og at det ikke gjøres endringer i sykelønnsordningen de neste fire årene med mindre partene er enige om det, sier Trond Markussen, president i NITO.

18. desember kom hovedorganisasjonene i arbeidslivet og regjeringen fram til ny IA-avtale. Denne vil gjelde de neste fire årene.

Målene med IA-avtalen

Hovedmålet med avtalen er å legge til rette for at så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig, så lenge som mulig. For å lykkes med dette har man kommet fram til to mål:

  • Sykefraværsprosenten skal reduseres med ti prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018
  • Frafallet fra arbeidslivet skal reduseres

- Til forskjell fra tidligere skal avtalen gjelde hele arbeidslivet i Norge, noe som gjør at flere har tilgang på virkemidlene. Utvidet rett til egenmelding blir nå f.eks. tilgjengelig for alle, forklarer Markussen.

- I den forbindelse innføres en plikt til å drøfte innføringen av en slik rett med tillitsvalgte. De bidrar til å gjøre de tillitsvalgtes rolle sentral for å lykkes med IA-arbeidet i egen virksomhet. Det synes vi i NITO er positivt.

En bredere IA-avtale

Det blir også gjort grep for å finsikte innsatsen bedre inn mot ulike bransjer og sektorer. Tidligere har virkemidlene vært tilgjengelig for alle, men bare noen få har lykkes med å oppnå målene. Nå åpnes det for å tilpasse virkemidlene til de ulike bransjenes utfordringer. 

Det skal gjøres en mer offensiv innsats for mer forebyggende arbeidsmiljøarbeid gjennom kunnskapsformidling og veilederarbeid fra Arbeidstilsynet, i tillegg til deres mer tradisjonelle tilsyn og kontroll. I den forbindelse skal det utvikles en samlet nettbasert løsning.

Det framheves også i avtalen at opplæring i arbeidsmiljø og målrettet arbeidsmiljøarbeid skal inngå i leder-, tillitsvalgt- og verneombudsopplæringen.

Gjennom den nye avtalen åpnes det for at i de tilfeller der bedriftsintern tilrettelegging for langtidssykemeldte ikke fører fram, skal det settes i gang et forsøk med utvidet bruk av kompetansetiltak i regi av myndighetene for at den sykemeldte ikke varig skal falle ut av arbeidslivet.

Les hele IA-avtalen

Publisert: Sist oppdatert: