Gå til innhold
2018

Bedre finansiering vil løse utfordringene i ingeniør- og teknologiutdanningene

Studiebarometeret viser at veiledning, oppfølging og digitalisering står høyt på studentenes ønskeliste. Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø vil ha NITO Studentenes innspill om finansiering med inn i statsbudsjettprosessen for 2019.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har presentert sin femte utgave av Studiebarometeret, en undersøkelse om studiekvalitet hvor mer enn 30.000 studenter har deltatt. Tallenes tale er klar: Veiledning, oppfølging og digitalisering står høyt på studentenes ønskeliste.

Tobias Lynghaug- Dette bekrefter bildet vi får fra våre tillitsvalgte, sier Tobias Lynghaug (bildet), leder av NITO Studentene.

Mer oppfølging og veiledning

Blant det studentene er minst fornøyde med er tilbakemeldinger og veiledning. Bare om lag halvparten av studentene er fornøyd med de faglig ansattes evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger på eget arbeid og den faglige veiledningen de mottar.

Derfor bør du bli student-medlem i NITO

Digitalisering

Sivilingeniørstudiene utmerker seg med å ha studenter som gjennomgående er godt fornøyd med vurderingsformene, samtidig som de i mindre grad enn nesten alle andre utdanningstyper mener at vurderingsformene er tilrettelagt for bruk av digitale hjelpemidler.

Master: 10 tips til masteroppgaven

Studentene på data- og IT-utdanningene oppgir i større grad enn andre at lokalene er tilpasset bruk av digitale hjelpemidler.

Universitetet i Oslo (UiO), som også har senteret for fremragende utdanning «Centre for Computing in Science Education – CCSE», framheves som en foregangsinstitusjon. Lederen for senteret, Anders Malthe-Sørenssen, er godt fornøyd men poengterer samtidig at en slik omstilling er ressurskrevende.

Skjevheter – behov for bedre finansiering

- Det de får til på UiO er fantastisk, men vi fikk også tydelige signaler om at det ikke står like bra til ved andre institusjoner, kommenterer Tobias Lynghaug.

- Når vi vet at UiO i tillegg til å ha dette senteret er blant de best finansierte i landet, og at vi beveger oss inn i en tid med behov for kontinuerlig omstilling, understreker det behovet for en bedre finansiering av studieplassene på ingeniør- og teknologiutdanningene. Da kan vi få til den samme utdanningskvaliteten på alle institusjonene, sier Lynghaug.

Om NITO Studentene

Finansiering

Tilstede på lanseringen var også forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Leder av NITO Studentene, Tobias Lynghaug, stilte henne spørsmål om hvorvidt den utvidede regjeringen kommer til å gjøre noe med finansieringen av ingeniør- og teknologiutdanningene, som foruten å omstille seg selv skal levere kompetansen til å omstille resten av samfunnet.

Statsråden var tydelig på at det er en viktig debatt å ta, og at hun gjerne vil ha NITO Studentenes innspill om finansiering med inn i statsbudsjettprosessen for 2019.

Bli klar for eksamen: Fem tips for en bedre eksamenstid

NITOs studentpolitikk

Aktuelle saker om utdanning og karriere


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: