Gå til innhold
Leder og medarbeider møte PC
2018

Led deg selv: Fem tips til bedre ledelse

Alle kan bli en bedre leder, men mange av de som virkelig trenger ledertrening ser det dessverre ikke selv. I en stadig mer digitalisert verden er ledelse mer avgjørende enn noen gang.

- Store endringer kan komme snikende på små kattepoter, men i mange bransjer kommer den nå som et ekspresslokomotiv, sier Morten Nilsen som har bred erfaring fra ledelse og prestasjonsutvikling. Han spør: Hvordan skal du lede gjennom en slik hverdag? Hvilke tiltak har din bedrift gjort med tanke på ledertrening og hvor godt forberedt er du for de kommende endringene?

- I disse digitale og automatiserte tider tror jeg lederskap vil være mer avgjørende enn noen gang, sier Nilsen.

Digital ledelse...

- Digitalisering og robotisering handler ikke bare om teknologi, det handler kanskje aller mest om mennesker. Hvordan skal vi benytte oss av teknologien? Hvordan skal vi prioritere og hvordan kan de menneskelige ressursene benyttes på en best mulig måte?

I sitt arbeid får Nilsen innblikk i mange forskjellige virksomheter. Han møter mennesker som står i kraftig omstilling og som føler seg truet av digitaliseringen. Hans erfaringer er verdifulle å dele med andre.

Feil egenutvikling, feil rekruttering, feil opplæring

- Mange av bedriftene vi møter ønsker utvikling av lederne, ikke nødvendigvis fordi det går dårlig, men fordi de ser et potensial. Men dessverre er det mange som ikke ser at de selv trenger ledertrening. Ledere trenger påfyll, de må øve på god ledelse og de må kjenne seg selv, sier Nilsen.

- Støtt og stadig hører vi om feilrekruttering. Spørsmålet vi da stiller oss selv er hvorvidt det er feilrekruttering eller feilopplæring. Selvinnsikt og det å kunne se sammenhenger er viktig.

Nilsen gir her sine fem tips for å bedre lede gjennom en tid preget av omstilling:

Fem tips for bedre selvledelse

 • Det handler ikke om deg!
  Fokuser på medarbeiderne dine. Når du utvikler deg som leder vil du kunne gi mer av deg selv. Dine medarbeidere får glede av at ditt personlige lederskap utvikles
 • Vit hva slags leder du er
  Vær bevisst hvem du er og hva slags rolle du har. Dine verdier og måten du gjør ting på viser hvem du er og påvirker hvordan du oppfattes av andre. Bli den lederen du ønsker å være!
 • Blås i kundene, jobb med dine medarbeidere
  Dine medarbeidere er den viktigste ressursen. Se hele verdikjeden, har du gode medspillere vil dere enklere kunne skåre mål. Alle har forbedringspotensial, la læring være en selvsagt del av hverdagen. Still deg selv kontrollspørsmålet: Hva er eller skal være beviset for at jeg håndterer mine medarbeidere som den viktigste ressursen?
 • Stak ut retning
  Hva er formålet til din virksomhet? Hvilken verdi bidrar dere med overfor kundene? Svarene på disse spørsmålene vil øke drivkraften og gi et sterkere ønske om å bidra positivt i virksomheten.

 • Sett utviklingsmål sammen med dine medarbeidere
  Vi er ofte gode på å sette resultatmål; som å tallfeste økt omsetning eller sterkere bunnlinje. Men resultatet du får er ofte summen av medarbeidernes prestasjoner, samt noen ytre rammefaktorer. Å sette utviklingsmål for den enkelte medarbeider bidrar derfor til den totale måloppnåelsen.

Økt behov for ledertrening

- Behovet for ledertrening vil øke i tiden som kommer. Vi ser behovet for endring i stort sett alle bransjer, sier Nilsen.

- Lederskap settes på prøve fordi vi mennesker blir utsatt for endringer, noe som for mange er ensbetydende med usikkerhet. Dette påvirker kvaliteten på vårt arbeid.

Vær bevisst på hvordan du er som leder og hvordan du kan lede gjennom omstilling på en best mulig måte.

Se lederkurs NITO arrangerer 

Publisert: Sist oppdatert: