Gå til innhold
Datasenter illustrasjonsfoto: Colourbox
2018

Norge skal bli verdens beste datasenterland – kraftpriser kan ødelegge

Norge har naturlige forutsetninger for å kunne lagre data. En tilslutning til EUs nye energimarkedspakke kan føre til økte kraftpriser som hindrer slike etableringer.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen lanserte 22. februar regjeringens datasenterstrategi: «Norge som datasenternasjon».

NITO mener strategien har mange gode intensjoner og konkrete tiltak.

Regjeringen: Norge som datasenternasjon

Men: NITO er redd for at regjeringen gjennom sitt forslag til tilslutning til EUs energimarkedspakke undergraver forutsetningene for å gjøre Norge til verdens beste datasenterland.

NITO har lenge påpekt at Norge har svært gode naturgitte rammebetingelser for å etablere datasentre. Norge har miljøvennlig energi og lave kraftpriser.

Regjeringen fremhever også i Aftenposten at «For å fungere optimalt trenger et stort datasenter mye energi, helst fornybar energi, noe Norge kan tilby sikker og stabil tilgang på, til en svært gunstig pris».

Bekymret for økning av kraftprisen

Det er imidlertid en bred bekymring om hva regjeringens holdning til EUs energimarkedspakke vil bety for kraftprisene.

Hvordan vektlegges billig fornybar energi sett i lys av regjeringens innstilling om norsk tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke, herunder ACER?

Dette sammen med to-tre nye kraftkabler til kontinentet vil øke risikoen for at vi importerer europeisk kostnadsnivå på kraft, og dermed gir fra oss et viktig konkurransefortrinn, bl.a. med tanke på etablering av datasentre.

Aktuelle saker fra NITO


Se alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: