Gå til innhold
Trond Smaavik skal bidra i arbeidet med Digital21-prosjektet.
Trond Smaavik skal bidra i arbeidet med Digital21-prosjektet.
2018

Skal bidra til økt digitalisering i arbeidslivet

NITO-medlem Trond Smaavik skal være med i ekspertgruppen offentlig rammeverk som skal gi råd i prosjektet Digital21. Digital21 handler om næringslivets evne og mulighet til både å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap i takt med den økende digitaliseringen.

– Digital21 er en viktig arena for å fremme NITOs IKT og næringspolitikk, og det er et spennende arbeid vi skal i gang med nå, forteller Trond Smaavik.

Smaavik jobber som IT-rådgiver og tror erfaringen som IT-konsulent fra ulike virksomheter i offentlig sektor vil komme til nytte.

– Det offentlige kan på ulike måter legge til rette for digitalisering i næringslivet, og det er akkurat det vi i ekspertgruppen offentlig rammeverk skal se på, sier han. 

Initiativ fra regjeringen

Styringsgruppen, med hjelp fra ekspertgruppene, skal utarbeide forslag til en bred og samlet strategi på tvers av ulike næringer og kompetansemiljøer.

Det langsiktige målet for Digital21 er å bidra til økt digitalisering i næringslivet. Prosjektet skal gi råd og anbefalinger om hvordan næringslivet kan bruke kompetanse, teknologi og forskning til å digitalisere seg.

I følge regjeringen.no er målet å lage en strategi på tvers av næringer og kompetansemiljøer, der sentrale aktører stiller seg bak felles mål og anbefalte tiltak.

For å få et best mulig resultat har Digital21 opprettet de seks ekspertgruppene muliggjørende teknologier, FOUI, kompetanse, infrastruktur, offentlig rammeverk og sikkerhet.

I september 2018 skal Digital21 legge fram anbefalingene de har kommet fram til for regjeringen.

NITO IKT

NITOs politikk område IKT

Mer om Digital21

Aktuelle saker om IKT og ledelse


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: