Gå til innhold
2018

Bioingeniørene mangler egen kode i internasjonalt yrkesklassifiseringsregister

Verdensorganisasjonen for bioingeniører møtes i Norge i helgen, og det at det ikke er egen kode for bioingeniørene er en sentral sak på agendaen.

Bioingeniører, sammen med blant annet medisinske ingeniører, medisinske fysikere og radiografer mangler egen klassifisering i det internasjonale klassifiseringsregisteret for yrker.

IFBLS, verdensorganisasjonen for bioingeniører, ønsker en oppdatering og egen kategori for bioingeniører, noe som skulle være et rimelig krav ut fra antallet bioingeniører på verdensbasis. Bare i Norge er det over 8500 autoriserte bioingeniører, og de utgjør hovedtyngden av de ansatte i landets medisinske laboratorier.

Internasjonalt verktøy for yrkesgruppering

ISCO-08, som klassifiseringen heter, utgis av ILO (International Labour Organization) og er et internasjonalt verktøy for å gruppere yrker i et klart definert sett av grupper i henhold til oppgavene i jobben.

Hovedmålene er å gi grunnlag for internasjonal rapportering, sammenligning og utveksling av statistiske og administrative data om yrker og danne modell for nasjonale klassifikasjoner.

ISCO ble sist oppdatert i 2008, og skal opp til ny vurdering av revisjon i 2018.

SSB har utarbeidet den norske standarden STYRK-08 som er basert på ISCO 08. STYRK-08 (standard for yrkesklassifisering) er primært for bruk i statistikk, men brukes også aktivt blant annet i arbeidsformidling og yrkesveiledning. I STYRK-08 brukes yrkeskoden 3212 for bioingeniører. Kode 3212 i ISCO 08 er «Medical and Pathology Laboratory Technicians» som tilsvarer laboratorieassistenter.

Viktig møte i Oslo

Styret i IFBLS, International Federation of Biomedical Laboratory Science, møtes i Oslo 16.-18. mars. President i IFBLS og seniorrådgiver i NITO Bioingeniørfaglig institutt, Marie Nora Roald, opplyser at IFBLS representerer over 185.000 bioingeniører fra hele verden.

Klassifikasjon i ISCO, harmonisering av bioingeniørutdanning og å tilrettelegge for godkjenning på tvers av landegrenser, profesjonsutvikling og å etablere støtteordninger er viktige saker på agendaen til møtet.

Bioingeniørfaglig institutt

Publisert: Sist oppdatert: