Gå til innhold
Kraftledning Illustrasjonsfoto: Colorbox
2018

Stortinget reverserer kravet om funksjonelt skille for alle selskaper i kraftsektoren

En stor innsats fra NITO og allierte har gitt resultater: KrF går sammen med opposisjonen på Stortinget og endrer Energiloven så bare strømselskaper med over 30.000 kunder må splittes opp. – En seier for de små kraftselskapene, lokalsamfunnene og forbrukerne.

Endringen er til behandling i Stortinget 16. mars.

Da Stortinget vedtok den nye Energiloven i 2016, bestemte de folkevalgte å dele alle norske kraftselskaper i to: Ett selskap til å produsere og selge elektrisiteten og ett til å drifte strømnettet. Ledelsen i energiselskapet (minimum daglig leder og styret) skulle ikke kunne ha ledende stillinger i nettselskapet.

Dette såkalte funksjonelle skillet skulle innføres fra 2021. NITO kjempet den gang mot forslaget, men nådde ikke fram.

Senterpartiet foreslo nylig å moderere den ferske lovens krav om et slikt skille til å kun gjelde strømselskaper med over 30.000 kunder – noe som i praksis gjør at skillet kun vil gjelde for de 15 største selskapene i landet. NITO og flere andre organisasjoner var raskt ute og støttet dette forslaget.

Aktivt arbeid opp mot Stortinget

Sammen med Tekna, KS Bedrift, Distriktsenergi, El og IT og LVK har NITO bedt Stortingets Energi- og miljøkomite om å støtte Sps endringsforslag.

Det funksjonelle skillet vil skape mer byråkrati som forbrukerne i siste instans må betale for. Selskapenes ressurser vil bli oppsplittet og utnyttet dårligere, noe som blant annet kan gå ut over utbygging av bredbånd, og presset for å kjøpe opp eller slå sammen både produksjons- og distribusjonsselskaper vil øke.

En slik sentralisering kan føre til tap av lokal kunnskap, beredskap og ikke minst arbeidsplasser.

EUs lovverk krever dessuten kun funksjonelt skille for selskaper med over 100.000 kunder.

KrF ombestemte seg

KrFs stortingsgruppe har vedtatt at de vil støtte Sps forslag. Arbeiderpartiet og SV har også varslet at de vil støtte forslaget, som dermed har flertall. Saken behandles i Stortinget 16. mars.

Trond Markussen- Dette er svært gledelig, sier NITO-president Trond Markussen (bildet).

- NITO og våre allierte har arbeidet målrettet for å få endret denne loven, og vår innsats har nå blitt belønnet, sier han.

- At Stortinget vedtar denne endringen er det en stor seier for de små kraftselskapene, lokalsamfunnene og forbrukerne.

Brev til energi- og miljøkomiteen

Se NITOs ulike politikkområder

Aktuelle saker om energi og klima

Gap-rapport om sirkulær økonomi

Publisert: Sist oppdatert:

NITO ble i fjor med på et samarbeid med blant annet Circular Norway om en rapport om hva status f...


Se alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: