Gå til innhold
Illustrasjon datasikkerhet: Hender og hengelåser
2018

IKT-sikkerhetsmeldingen: NITO forbedrer norsk IKT-sikkerhet

NITO fikk i Justiskomiteen støtte for tre viktige saker om IKT-sikkerhet.

Justiskomiteen avga 20. mars sin innstilling til stortingsmeldingen om IKT-sikkerhet. NITO får bred støtte for:

  1. Mer nasjonal kontroll over kritisk IKT-infrastruktur.

  2. Flere IKT-studieplasser.

  3. IKT-sikkerhet får større plass i ingeniør- og teknologiutdanningene.

Harald Stavn- Jeg ser et tydelig behov for bedre kontroll med kritisk IKT-infrastruktur, uttaler Harald Stavn (bildet), leder av NITOs IKT-fagutvalg.

Stavn understreker at det er svært viktig med økt bestillerkompetanse, og et samordnet og sektorovergripende regelverk for IKT-sikkerhet, men at dette ikke er nok.

IKT-sikkerhetsmeldingen redegjør for regjeringens politikk på området.

Styrket satsing på IKT-sikkerhetskompetanse

NITO har tidligere fremmet sammen med IKT-Norge, Abelia og Tekna krav om flere studieplasser innen IKT. Det har gitt resultater, selv om det fortsatt må til flere studieplasser. Samtidig er det nødvendig at disse studieplassene inneholder mer IKT-sikkerhet.

NITO har vært svært opptatt av at IKT-sikkerhet blir en obligatorisk del av alle bachelorgrader innen IKT. AP, SV og SP lytter til NITO og ber regjeringen sørge for at IKT-sikkerhet integreres som en obligatorisk del i alle IKT-studieprogrammer på bachelornivå.

Regjeringspartiene H og FrP viser til at det kommer en nasjonal kompetansestrategi for IKT-sikkerhet der regjeringen vil legge til rette for en langsiktig oppbygging av IKT-sikkerhetskompetanse.

Høye forventninger

Trond Markussen- Dette er positivt, uttaler Trond Markussen (bildet), president i NITO.

- Regjeringspartiene har vist til den kommende strategien mange ganger, når det har vært etterlyst økt satsing på IKT-sikkerhetskompetanse. Jeg har derfor høye forventninger til strategien, sier han.

- At IKT-sikkerhet får større plass i IKT-studieprogrammene forutsetter også at det satses på økt IKT-sikkerhetskompetanse hos de som underviser.

Markussen sier videre at NITO skal bidra til at strategien følges opp med konkrete bevilgninger over statsbudsjettet. Alle partiene understreker også behovet for satsing på etter- og videreutdanning innen IKT-sikkerhetskompetanse.

Økt kontroll over kritisk infrastruktur

Et flertall i justiskomiteen bestående av AP, SV og SP viser til konsekvensene av tjenesteutsetting av IKT-drift, og NITOs merknad om kostnadene forbundet med tjenesteutsetting fra Helse Sør-Øst. De ber derfor regjeringen fremme en sak for Stortinget med tiltak for hvordan Norge kan redusere nasjonal sårbarhet, og sikre nasjonal kontroll over kritisk IKT-infrastruktur. Det vises også til nødnett-saken.

Se innstillingen til Stortinget 

NITO IKT

Se NITOs ulike politikkområder

Aktuelle kurs innen IKT

Glasspaper Learning AS Avd. Trondheim, Trondheim, 4. november 2020
Publisert: Sist oppdatert: