Gå til innhold
2018

Lønnsoppgjøret: Skal forhandle enda tøffere

To av tre NITO-medlemmer forventer tre prosent eller mer i årets lønnsoppgjør. Etter flere oppgjør hvor NITO har vist moderasjon, skal nå ingeniører og teknologer ha sin del av den økte verdiskapingen.

Aviser med overskrifter om lønnsoppgjøret.

Norsk økonomi går bedre. Både NHO og LO varsler reallønnsvekst i vårens lønnsoppgjør. Det er høyere vekst, flere jobber, det er økt kjøpekraft. Flere hevder at oljenedturen er over. Også Norsk Industris leder, Stein Lier-Hansen, sier det er rom for vekst i reallønnen.  

NITOs lønnspolitikk sier at i bedrifter som går bra, så skal medlemmene ha sin del av overskuddet. Når ingeniørene bidrar til økt verdiskaping, så skal dette belønnes.

Økte forventninger

I en undersøkelse blant NITOs medlemmer gjenspeiles veksten i norsk økonomi: To av tre forventer minimum tre prosent, èn av tre mener de skal ha fire prosent eller mer i økt lønn.

Tom Helmer Christoffersen er leder av NITO Privat, som forhandler avtaleverket på vegne av NITO i de private avtaleområdene. Han forteller også om økte forventinger i årets lønnsoppgjør.

- Kjøpekraften skal øke mer enn i 2017, og vi forventer enda tøffere forhandlinger i år enn i fjor, sier Christoffersen.

For lavt lønnsnivå

- I kommunesektoren har ingeniørene løftet seg lønnsmessig etter at de fikk lokale forhandlinger i 2002. Jeg er veldig spent på oppgjøret i staten, der vi for første gang i et hovedoppgjør fullt og helt skal gjennomføre lokale forhandlinger. Jeg er også spent på oppgjøret i Spekter-området og spesielt i helsedelen. Her er lønnsnivået alt for lavt og vi sliter med å få arbeidsgiverne til å gjennomføre reelle lokale forhandlinger. Men selv her sier hver tredje arbeidsgiver at de har behov for flere ingeniører, i hovedsak bioingeniører, de neste tre årene, sier president i NITO Trond Markussen.

Har vist moderasjon i dårlige tider

De siste årene har for en del bedrifter vært preget av dårlig økonomi. - NITO-medlemmene har tatt ansvar, tillitsvalgte har vært konstruktive i sin dialog med ledelsen.

13 prosent av NITO-medlemmene har det siste året gått med på lønnskutt eller frysing av lønn. 

- Dette er alt annet enn ønskelig, men krisen i enkelte bedrifter har dessverre gjort at dette var nødvendig for å redde arbeidsplasser. Vi er svært glade for å se økt optimisme og tydelige tegn på bedre tider. For å ta unna økt ordreinngang ansetter mange bedrifter ingeniører igjen.

NITOs lønnskalkulator, utvidet lønnsstatistikk og mer om lønn og arbeidsliv

Bedre tider - forventer økt kjøpekraft

- Vi er klar over at det er bedrifter som fortsatt sliter. Men når en så stor del av virksomhetene nå har betydelig større overskudd samtidig som arbeidsledigheten er på vei ned, forventer NITO-medlemmene å få sin del av overskuddet og dermed økt kjøpekraft.

Partene i frontfaget (se faktaboks) har tidligere i år signalisert at det er rom for å øke kjøpekraften i 2018. Christoffersen framhever at oppgjøret i frontfaget verken er gulv eller tak når vi snakker lokale lønnsforhandlinger, men en norm over tid. Det er bedriftens økonomiske situasjon og utvikling i den enkelte bedrift som skal ligge til grunn for lønnsoppgjøret.

- Vi er klare til å forhandle enda tøffere enn ved forrige oppgjør, sier Christoffersen.

 

NITOs lønnspolitikk

NITOs lønnspolitikk bygger på prinsippene om lokal lønnsdannelse, markedsbasert lønn og en individuell og differensiert lønnsfastsetting.

NITOs lønnspolitikk

Prøv NITOs lønnskalkulator

NITOs lønnskalkulator viser et gjennomsnitt av hva alle NITOs medlemmer tjener. Hvert avtaleområde blir oppdatert en gang i året.

Sjekk hvordan din lønn er i forhold til andre ingeniører.

Se hva du bør tjene i NITOs lønnskalkulator

Aktuelle saker om lønn og arbeidsliv


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: