Gå til innhold
2018

Større verdiskaping gir optimisme i NITO foran lønnsoppgjøret 2018

På NITOs sentrale tariffkonferanse diskuteres hva som skal være NITOs krav i årets tariffoppgjør. De drøye 200 delegatene har høye forventninger til årets lønnsoppgjør. Det har også de 90.000 medlemmene de representerer. Se stream.

Lønns- og avtalevilkår er agendaen på den sentrale avtalekonferansen 14.-15. mars på Moxy Hotel på Hellerudsletta. Hva skal være NITOs krav i årets tariffoppgjør i de ulike avtaleområdene hvor NITO har medlemmer?


Se stream fra åpningen på sentral tariffkonferanse 2018.

Ingeniørenes og teknologenes forventninger

  • I en undersøkelse fra februar i år svarer 65 prosent at de forventer en lønnsøkning på tre prosent eller mer. Dette er en økning fra 50 prosent i fjor, og fra 40 prosent i 2016, som også var et hovedoppgjør.

  • Statsansatte er mest moderate, mens kommuneansatte har de tøffeste forventningene. Det er ellers ikke store forskjeller mellom avtaleområdene.

Norge avhengig av ingeniørkompetanse

NITO-president Trond Markussen (bildet) åpnet konferansen og understreket  samfunnets behov for ingeniørenes teknologiske kompetanse som en del av bakteppet for årets oppgjør:

- Tidligere i vinter fikk vi en ny regjeringsplattform, en plattform som både byr på muligheter og utfordringer for oss. Regjeringen skisserer ett hovedprosjekt og seks utfordringer. Nesten alle krever mye teknologisk kompetanse for å løses. Det gir muligheter for våre medlemmer, sa Markussen.

- Utfordringen for oss, og for resten av fagbevegelsen, er at regjeringen anerkjenner det å være uorganisert. Samtidig vil regjeringen kjempe for et seriøst og organisert arbeidsliv. Forstå logikken den som kan, sa Markussen og ristet på hodet.

Pilene peker oppover

- Etter noen tunge år i store deler av arbeidsmarkedet i privat sektor, peker pilene oppover igjen, men fortsatt har vi mange arbeidsledige. Over 1000 av våre medlemmer har vært uten jobb i mer enn ett år. Det kan vi ikke leve lenge med.

-  Partene i offentlig sektor ble nylig enige om et forslag til ny tjenestepensjonsordning. Pensjon er et hett tema, både i privat og offentlig sektor.

Spørsmål og svar om ny tjenestepensjon i offentlig sektor

Klare for forhandlinger

I år er det hovedoppgjør hvor avtalene mellom NITO og arbeidsgiverne forhandles. NITO Stat og Akademikerne skal for første gang inn i forhandlinger med en egen tariffavtale.

- Etter 25 år med én felles, sentral avtale for alle hovedorganisasjonene, fikk vi i forrige hovedoppgjør på plass en egen avtale. Dette innebærer at avsetningen til lokale forhandlinger for våre medlemmer beregnes av vår egen lønnsmasse. Medlemmer i staten vil derfor ikke lenger være med å subsidiere lønnstillegg til andre grupper av statlige arbeidstakere, forklarte Markussen.

- I kommune har Akademikerne og NITO hatt en egen avtale, og denne har gitt medlemmene god uttelling. Vi har kjempet en lang kamp for å beholde avtalen slik den er, og det blir spennende å se hvordan dette utvikler seg i staten. Presset på å få én felles avtale igjen er stort, og her må vi sammen med Akademikerne slåss for det de og tariffutvalget i NITO Stat har fått til.

- I de øvrige avtaleområdene er presset på selve avtalene mindre. Men mange av våre lokale tillitsvalgte i Privat og i Spekterområdet opplever en sterkere konsernstyring. De lokale arbeidsgiverne får beskjed fra morselskapet hva bedriftene maksimalt kan gi i lønnstillegg, uavhengig av hvordan den enkelte bedrift går. Det kan vi ikke akseptere, sa Markussen.

Lønnsoppgjørene i NITO

Skal ha vår del av kaka

- Nå har medlemmene i store deler av privat sektor vært med på nedturen og tilpasset lønnskravene etter bedriftens økonomi.
Men da skal vi ha vår del av kaka når det går bedre igjen, sa Markussen.

- Vi vil ha oss frabedt konsernstyring og at resultatet fra frontfagsforhandlingene legges som et tak, for ikke å si et lokk, på lønnsforhandlingene i den enkelte bedrift.

- Når de økonomiske pilene peker oppover er det naturlig at forventningen til et godt oppgjør øker. Og når til og med Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri sier at det er rom for lønnsøkning i år, ja da er det lett å bli optimistisk.

Markussen skrøt av de tillitsvalgte som er tilstede for medlemmene ute på arbeidsplassene og som er en viktig samarbeidspartner for arbeidsgiverne.

- Ikke bare medlemmene, men arbeidsgiver er også avhengig av den gode NITO-tillitsvalgte.

Viktig seier i Arbeidsretten: Ubetinget rett til å velge egne tillitsvalgte

- Nå legges grunnlaget for årets hovedoppgjør. Det blir mange spennende innlegg og diskusjoner, og nye tariffutvalg velges. Lykke til med konferansen og hovedoppgjøret.

Lønnsoppgjøret: Skal forhandle enda tøffere

Representanter for tariffutvalgene i NITO.

Følg lønnsoppgjørene i NITO

Se NITOs temasider om lønn og arbeidsliv

Prøv NITOs lønnskalkulator - vi vet hva du er verdt

NITOs lønnskalkulator viser et gjennomsnitt av hva alle NITOs medlemmer tjener. Hvert avtaleområde blir oppdatert en gang i året.

Sjekk hvordan din lønn er i forhold til andre ingeniører.

Se hva du bør tjene i NITOs lønnskalkulator

Publisert: Sist oppdatert: