Gå til innhold
Illustrasjonsfoto: Barcode i Oslo
2018

NITO deltar i spennende innovasjonsprosjekt om sirkulær økonomi

NITO skal sammen med et tyvetalls andre samfunnsaktører bidra til å utvikle konkrete forslag til bærekraftige forretningsmodeller innenfor bygg- og anleggssektoren.

Målet er å tenke nytt om hvordan næringen kan gå bort fra en bruk- og kast-modell til økt fokus på materialutvinning, og bedre forstå hvordan markedet for sirkulær økonomi utvikler seg.

NITO ønsker å komme i kontakt med medlemmer som kan bidra med gode innspill og ideer inn i dette prosjektarbeidet som strekker seg fra mars til september.

- Det blir spennende og utfordrende å få være med på dette arbeidet. Jeg er glad for at NITO får denne muligheten, en omstilling til sirkulær økonomi vil forhåpentligvis prege samfunnet i årene framover. Jeg håper mange av våre medlemmer vil benytte anledningen og bruke sin erfaring og kreativitet til å komme med ideer og innspill på hvordan vi skal komme videre med å skape en sirkulær økonomi på mange samfunnsområder, sier Trond Markussen, president i NITO.

Mer enn gjenvinning

I en sirkulær økonomi går ikke råvarer ut av verdikjeden, men benyttes effektivt, gjenvinnes og brukes på nytt så mange ganger som mulig. Det bidrar til reduksjon i utslipp av klimagasser og vil tilrettelegge for en bærekraftig verdiskaping for bedriftene. En helhetlig sirkulær økonomi må nå gradvis utvikles for å minimere avfall, parallelt med å skape verdier og arbeidsplasser. Ingeniører og teknologer er helt sentrale aktører i denne omstillingen, fordi man må tenke mer sirkulært allerede i produkt- og designfasen.

Sirkulær økonomi krever nye måter å utvikle verdiskaping på. Bygg- og anleggssektoren er en viktig del av dette. Regjeringen har store ambisjoner om å oppnå reduksjoner i klimagassutslipp innenfor sektoren, og EU har som mål å forbedre materialgjenvinning innenfor bygg og anlegg med 70 prosent innen 2020. Regjeringens eksisterende sirkulærpolitikk er sentrert rundt avfalls- og gjenvinningsbransjen.

NITO mener at potensialet er betydelig større og at man i Norge må ha en sirkulær økonomi som omfatter hele næringslivet.

I februar i år ba også Stortinget regjeringen om å utarbeide en helhetlig strategi for sirkulær økonomi. Deltakelsen i Innovasjonsprosjektet om sirkulær økonomi vil gi NITOs medlemmer en unik mulighet til å forstå hvordan markedet for sirkulær økonomi utvikler seg, og komme med forslag til konkrete løsninger for hvordan man kan forbedre materialgjenvinning innenfor bygg- og anleggssektoren.

I forkant av samlingene trenger vi gode innspill og ideer fra medlemmer som vil være med å tenke nytt om hvordan vi kan forbedre materialgjenvinning og gjøre bygg og anleggssektoren mer bærekraftig.

For mer informasjon eller dersom du ønsker å bidra, ta kontakt med rådgiver i samfunnspolitisk avdeling Kristin Holme Obrestad kristin.obrestad@nito.no , tlf. 90 75 85 99.

Publisert: Sist oppdatert: